เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ

พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
ข้อมูลที่ 1 - 25 จากทั้งหมด 1831 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
วันที่แสดง
1
อะฟลาท็อกซินในส่วนต่างๆ ที่ได้จากกระบวนการผลิตเต้าหู้
  1/3/2563
2
การกำหนดมาตรฐานสารเติมแต่งประเภทสีจากแหล่งธรรมชาติของสหรัฐอเมริกา
  24/2/2563
3
แคลเซียมคาร์บอเนตสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารและยาจากแหล่งชีวภาพกับแหล่งเดิม : วิธีวิเคราะห์ทดสอบ
  13/1/2563
4
การแพร่ของไทเทเนียมไดออกไซด์สู่สารเลียนแบบอาหารจากฟิล์มคอมพอสิตพอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต/ไทเทเนียมไดออกไซด์ในบรรจุภัณฑ์อาหารประเภทแผ่นเหล็กกล้าเคลือบโครเมียมลามิเนตกับพลาสติก
  20/12/2562
5
ผลของการเติมผักและเครื่องเทศในผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารประเภทธัญชาติอัดพองกรอบต่อปริมาณอะคริลาไมด์และการต้านออกซิเดชัน
  1/11/2562
6
เทคโนโลยีผลิตเกลือเสริมสารอาหารรอง 3 ชนิด กรดโฟลิก ธาตุเหล็ก และไอโอดีน
  25/9/2562
7
ปริมาณสารเพอร์ฟลูออโรอัลคิลและพอลิฟลูออโรอัลคิลในบรรจุภัณฑ์อาหารประเภทกระดาษที่นำเข้าไมโครเวฟได้ระหว่างปี ค.ศ. 2005 ถึง 2018
  19/9/2562
8
การแพร่ของสารตะกั่วและสารหนูจากกระดาษสัมผัสอาหารสู่สารเลียนแบบอาหาร และการประเมินความปลอดภัยของผู้บริโภคจากการสัมผัส
  9/9/2562
9
ครีมโพรไบโอติก : แบคทีเรียโพรไบโอติกที่มีชีวิตและคุณลักษณะทางเคมีของผลิตภัณฑ์
  23/8/2562
10
สิ่งควรรู้เกี่ยวกับงานวิจัยด้านการประเมินเทคโนโลยีอาหารใหม่ของกลุ่มผู้เกี่ยวข้องในโซ่อุปทาน - บทปริทัศน์ของการศึกษาผู้บริโภคและเกษตกร
  14/8/2562
11
สตาร์ชอะไมโลสสูงกับโอกาสประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อลดการได้รับเส้นใยไม่เพียงพอ : บทปริทัศน์ของการพัฒนา โครงสร้าง และฟังก์ชันเชิงโภชนาการ
  10/7/2562
12
การพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพโดรนใต้น้ำปลาบู่มหิดลของไทย
  1/6/2562
13
การเปรียบเทียบกฏระเบียบเรื่องสีผสมอาหารระหว่างสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา
  25/3/2562
14
เทอร์มอพลาสติกพอลิยูรีเทนจากปิโตรเคมีและแหล่งหมุนเวียน : บทปริทัศน์
  25/3/2562
15
การลดภาวะโภชนาการและสุขภาพไม่ดีในผู้สูงอายุ : การศึกษาเพื่อหาแนวทางสำหรับนวัตกรรมอาหาร
  25/3/2562
16
ผลของการเติมสารอาหารรองต่อสมบัติด้านประสาทสัมผัสของอาหารสำหรับผู้สูงอายุ
  20/3/2562
17
ความสามารถการผลิตในมุมมองการตรวจสอบสภาพเครื่องจักร
  1/2/2562
18
สมบัติความแข็งแรงของกระดาษที่ทำจากเส้นใยไผ่ในสารละลายซิงค์คลอไรด์ (ZnCl2)
  2/1/2562
19
กรอบแนวคิดของผู้บริโภคเจนซีกับสินค้าความงาม
  3/12/2561
20
ผลของคุณสมบัติของสบู่และประเภทสถานที่ให้บริการเกี่ยวกับอาหารต่อระดับการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียของสบู่ที่เติมในเครื่องจ่ายสบู่สำหรับล้างมือ
  12/11/2561
21
พอลิเมอร์และพอลิเมอร์ชีวภาพที่มีสมบัติต้านเชื้อไวรัส : ศักยภาพในการประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยด้านอาหาร
  1/9/2561
22
การใช้โพแทสเซียมคลอไรด์เป็นสารทดแทนเกลือโซเดียม : การทบทวนวรรณกรรมจากเอกสารสิทธิบัตร
  25/8/2561
23
วิทยาการข้อมูล : ความท้าทายและทิศทาง
  7/5/2561
24
การศึกษาเกี่ยวกับแสงสีฟ้าที่ทำให้ผิวเสียและวิธีป้องกัน
  6/5/2561
25
การปรับปรุงด้านความปลอดภัยในโรงหลอมโดยการใช้เครื่องกลอัจฉริยะ
  1/4/2561


สนใจสั่งบทความเพื่อการศึกษา
หรือขอใช้บริการสำเนาเอกสารทางไปรษณีย์
ดูรายละเอียดอัตราค่าบริการ
(โปรดระบุ Title, Source และ IF Number มาด้วย)

 
   
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
   
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาไทย
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ
บริการ SDI
รายชื่อฐานข้อมูลที่น่าสนใจ
 
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
วารสารที่ผลิตโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
เว็บไซต์ด้านเซรามิกและแก้ว
ฐานข้อมูลบริการค้นเรื่อง
ฐานข้อมูล Electronic Journals สำหรับบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น ไบโอดีเซล ไคติน ..
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว..
 
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 

สถิติจาก truhits.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:03 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร