บริการที่หน่วยงานมีให้บริการ สืบค้นข้อมูลแบบต่างๆ เว็บบริการด้านต่าง ๆ เช่นสิทธิบัตร มาตรฐาน เทคโนโลยี แนะนำและตอบปัญหาข้อสงสัย วัตถุประสงค์ของการจัดทำ กลับหน้าเว็บไซต์สำนักหอสมุดฯ

 
 

เลือกประเภทเทคโนโลยี

   


ประเภทเทคโนโลยี : Waste to energy (CF-119) ( พลังงานจากขยะ)

ข้อมูลที่ 1 ถึง 21 จากที่พบ 43 เรื่อง

ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ภาษา
 
1
"Spittelau” จุดบรรจบของศิลปะกับพลังงานไฟฟ้าจากขยะครัวเรือนใจกลางเมืองเวียนนา (บทความวารสาร)
Thai
2
"ขยะ" ของไร้ค่า หรือ สมบัติ ที่ไม่ควรมองข้าม (บทความวารสาร)
Thai
3
3 พลังงานยิ่งใหญ่ : BIOMASS, BIOGAS และ WASTE TO ENERGY (บทความวารสาร)
Thai
4
Green Tech สวีเดน-ฟินแลนด์สุดยอดโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ RDF (บทความวารสาร)
Thai
5
RDF จากขยะสู่เชื้อเพลิงพาณิชย์ แก้ปัญหาเฉพาะหน้า วาระแห่งชาติ ขยะ ขยะ ขยะ (บทความวารสาร)
Thai
6
Resource recovery plant-waste to energy solutions ของสาธารณรัฐฟินแลนด์และราชอาณาจักรสวีเดน (บทความวารสาร)
Thai
7
Trash Management การจัดการขยะมูลฝอยเพื่อผลิตเป็นพลังงาน (บทความวารสาร)
Thai
8
การจัดการขยะเป็นแหล่งพลังงานด้วยการแปรรูปขยะพลาสติกเป็นน้ำมันเชื้อเพลิง (บทความวิจัย)
Thai
9
การทดสอบระบบผลิตพลังงานจากขยะมูลฝอยโดยเทคโนโลยีก๊าซซิฟิเคชั่นแบบต่อเนื่อง 200 ชั่วโมง (บทความวิจัย)
Thai
10
การแปรเปลี่ยนของเสียเป็นพลังงานในประเทศไทย (บทความวารสาร)
Thai
11
การพัฒนาการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะมูลฝอยชุมชนโดยการหมักแบบแห้ง (บทความวารสาร)
Thai
12
การศึกษาศักยภาพการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงจากขยะพลาสติกในประเทศไทย (บทความวิจัย)
Thai
13
กำเนิดพลังงานใหม่จากขยะมูลฝอย (ตอนที่1) เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนาดเล็กจากพลังงานขยะมูลฝอย” (บทความวารสาร)
Thai
14
ขยะ ขุมพลังงานทดแทนใกล้ตัว (บทความวารสาร)
Thai
15
ขยะ แปลงของเสียเป็นพลังงาน (บทความวารสาร)
Thai
16
ขยะกับความมั่นคงทางพลังงาน (กฤตภาค / ข่าว)
Thai
17
ขยะ-ชีวิต-พลังงาน (กฤตภาค / ข่าว)
Thai
18
ขยะในประเทศไทยพลังงานที่ไม่ควรมองข้าม (กฤตภาค / ข่าว)
Thai
19
ขยะมีค่า อย่าทิ้ง อย่าเผา (บทความวารสาร)
Thai
20
คนไทยหัวใสแปลงขยะเป็นพลังงานทดแทน (บทความวารสาร)
Thai

หน้าที่    1 | 2 | 3  


   
สืบค้นจากประเภทเทคโนโลยี
ค้นจากประเภทเทคโนโลยี
และชนิดของเอกสาร
ค้นหาจากคีย์เวิร์ด
 

 
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว ...
 


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 

สถิติจาก truehit.net


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 15, 2018 0:18 AM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร