ผู้ประกอบการ ภาค จังหวัด

ลำดับที่ 1 ถึง 21 จากที่พบ 953
ลำดับ
ชื่อบริษัท
โทรศัพท์
ผลิตภัณฑ์
1.
ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
199 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชั้น 7-12 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
0 2797 7000
ปูนซีเมนต์ ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป (มอร์ตาร์) อินทรีซูปเปอร์บล๊อก คอนวูด อินทรีอีโคไซเคิล
2.
ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
0 2213 1039, 0 2285 5090
ผลิตปูนซีเมนต์ เม็ดพลาสติก คอนกรีตผสมเสร็จ กระเบื้องคอนกรีค ไฟเบอร์ซีเมนต์ อิฐมวลเบา
3.
ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด
31/4 หมู่ที่ 3 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
0 3624 0000
ปูนซีเมนต์
4.
ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด
1 หมู่ที่ 9 ถนนพัฒน์พงศ์ ต.บ้านครัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี
0 3628 7000
ปูนซีเมนต์
5.
ปูนซีเมนต์เอเซีย จำกัด (มหาชน)
23/124-128 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระรามที่ 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
0 3630 4021
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 5 ปูนซีเมนต์สำเร็จ(มอร์ตาร์)
6.
สยามมอร์ตาร์ จำกัด
1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
0 2586 5526, 0 2586 5595
ผลิตภัณฑ์ปูนฉาบ ตราเสือ ในเครือ SCG
7.
ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)
23/124-128 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระรามที่ 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
0 2424 6648
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 5ปูนซีเมนต์สำเร็จ(มอร์ตาร์)
8.
ภูมิใจไทยซีเมนต์ จำกัด
2034/132-161 อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ ชั้น 34 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
0 2716 0731
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนซีเมนต์ผสม
9.
ปูนซีเมนต์ ตราลูกโลก จำกัด
1910 อาคารอีเลคโทรลักซ์ ชั้น 12 โซนบี ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
0 2365 9510
ปูนซีเมนต์ ตราลูกโลก
10.
สยามปูนซิเมนต์ขาว จำกัด
1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
0 2586 2229
ปูนซีเมนต์ขาว
11.
ควิก โคท โปรดักส์ จำกัด
63/172-173 หมู่ที่ 7 ถนนปิ่นเกล้า-นครชัยศรี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
0 2888 3000
ปูนซีเมนต์ ฉาบ ก่อ ตกแต่งแก้ไข อื่นๆ
12.
ไวท์คลาวน์ จำกัด
613/1 ถนนหลวงแพ่ง แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
0 3221 1793
ผลิตปูนสำเร็จรูป
13.
ศิวะพลอย ซีเมนต์ จำกัด
60/42 หมู่ที่ 9 ซอยติวานนท์ 32 ถนนติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
0 2598 9280
ผลิตจำหน่ายปูนซีเมนต์
14.
ยูบาว (ประเทศไทย) จำกัด
2092/9 ถนนจันทน์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
0 2678 4211
คอนกรีตถุง คอนกรีตพิเศษ ปูนกาวสำเร็จรูป ปูนก่อสำเร็จรูปปูนฉาบสำเร็จรูป ปูนฉาบอิฐมวลเบาปูนซีเมนต์ชนิดไม่หดตัว ปูนปรับระดับ
15.
ทอรัส เอส ดี จำกัด
109/459 หมู่ที่ 11 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
0 2559 2318
ผลิตภัณฑ์มวลผสมใช้แทนหรือผสมปูนซีเมนต์ อิฐมวลเบา
16.
ไทย ทีเอ็มซี จำกัด
32/25 หมู่ที่ 4 ถนนปทุม-เสนา ต.ท้ายเกาะ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
0 2101 1046
ปูนซิเมนต์เกร้าท์ชนิดพิเศษไม่หดตัว
17.
ฟ็อกซ์เซม จำกัด
186/4 ซอยรัชประชา 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
0 2911 1671
ผลิตผงปูนซีเมนต์
18.
สามัคคีซีเมนต์ จำกัด
719 ถนนบรรทัดทอง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
0 2612 6822
ปูนซีเมนต์
19.
บี.เอส.อินเตอร์ ซัพพลาย
46/1 หมู่ที่ 6 ต.พุกร่าง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
0 3673 3120
ปูนมาร์ลเพื่อการเกษตรปรับสภาดินเปรี้ยว
20.
เอส.เอ็น.พี. เยนเนอรัล เทรดดิ้ง จำกัด
500 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 65 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
0 2424 6969
ปูนซีเมนต์ เคมีภัณฑ์
21.
เค มอร์ตาร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
19/12 หมู่บ้านธนาภิรมย์ ปิ่นเกล้า ซอยศาลาธรรมสพน์ 21 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
0 2487 4637
ปูนซีเมนต์ผสมเสร็จสำเร็จรูปหรือปูนซีเมนต์ Mortar ผสมสร็จ

หน้าที่ [1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16...