ผู้ประกอบการ ภาค จังหวัด

ลำดับที่ 148 ถึง 168 จากที่พบ 392
ลำดับ
ชื่อบริษัท
โทรศัพท์
ผลิตภัณฑ์
148.
ว.รามฤทธิรงค์ เอ็นจิเนียริ่ง
234 หมู่ที่ 5 ต.โพนทอง อ.บ้านแพง จ.นครพนม
0 4253 0957
ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จสำหรับงาน ก่อสร้างทั่วไปและรับเหมาก่อสร้าง
149.
โอเชี่ยน คอนกรีต จำกัด
18 หมู่ที่ 16 ถนนบ้านดุง-หนองเม็ก ต.โพนสูง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
0 4227 3235
ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จสำหรับงาน ก่อสร้างทั่วไปและรับเหมาก่อสร้าง
150.
เค.เอส. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ อินเตอร์เทรด จำกัด
136 หมู่ที่ 8 ต.งิ้วด่อน อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
08 1717 7857
ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ  รับเหมาก่อสร้าง
151.
บีเคคอนกรีต จำกัด
123 หมู่บ้านคำกั้ง หมู่ที่ 4 ต.เหล่าใหญ่ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
0 4385 1578
ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ  รับเหมาก่อสร้างเทคอนกรีต เทลานคอนกรีต
152.
เค.วี.เอส.คอนกรีตกรุ๊ป จำกัด
138 หมู่ที่ 3 ต.โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
0 4429 1065
ผลิตภัณฑ์คอนกรีต แผ่นพื้นสำเร็จรูปคอนกรีต
153.
ศรีแสงดาว (สุวรรณภูมิ) จำกัด
188 หมู่ที่ 6 ถนนปัทมานนท์ ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
0 4343 5322
ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จสำหรับงาน ก่อสร้างทั่วไปและรับเหมาก่อสร้าง
154.
วิษณุภัณฑ์ คอนกรีตมิคเซอร์ จำกัด
352,352/1 หมู่ที่ 9 ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
08 8840 0500
ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จสำหรับงาน ก่อสร้างทั่วไป และวัสดุก่อสร้าง
155.
ขอนแก่นมะลิวัลย์ จำกัด
258 หมู่ที่ 8 ต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
08 8557 3155
ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ 
156.
เมโทรพาวเวอร์คอนกรีต จำกัด
66 หมู่ที่ 6 ต.ท่าอุเทน อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
0 4255 1001
ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ. เสาเข็ม และวัสดุก่อสร้าง
157.
วิบูลย์ภัณฑ์คอนกรีต
149 หมู่ที่ 5 ต.อุ่มเม่า อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
0 4360 0155
ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ 
158.
ทองไทยคอนกรีต
161 หมู่ที่ 12 ถนนสกล-นาแก ต.งิ้วด่อน อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
0 4273 3236
ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ 
159.
ศิลาเศรษฐกิจ (1996)
222 หมู่ที่ 3 ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
ไม่พบข้อมูล
ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ 
160.
ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป คำธาตุคอนกรีต จำกัด
92/1 หมู่ที่ 8 ต.หนองญาติ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
0 4253 6181
โรงงานผลิต ผลิตภัณฑ์คอนกรีต คอนกรีตอัดแรง และคอนกรีตผสมเสร็จ
161.
โนนศิลาดาวเงินคอนกรีต
162 หมู่ที่ 1 ต.โนนศิลา อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น
0 4328 1018
ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ 
162.
สามพาดคอนกรีต
104 หมู่ที่ 5 ต.สระพัง อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ
ไม่พบข้อมูล
ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ 
163.
บี เอ็ม ซี คอนกรีต
88 หมู่ที่ 9 ต.เวินพระบาท อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
08 9712 8608
งานคอนกรีตที่ต้องการกำลังอัดสูง ปูนซิเมนต์ปอร์ตแลนด์
164.
เอส พี เค คอนกรีต
118 หมู่ที่ 8 ต.คอนสวรรค์ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
ไม่พบข้อมูล
ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ 
165.
วิษณุภัณฑ์ สาขาหนองจอก จำกัด
190 หมู่ที่ 6 ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
08 5479 9760 
ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จสำหรับงาน ก่อสร้างทั่วไป และวัสดุก่อสร้าง
166.
เดชอุดม คอนกรีต 2557 จำกัด
204 หมู่ที่ 25 ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
ไม่พบข้อมูล
คอนกรีตผสมเสร็จ แผ่นพื้นคอนกรีต เสาคอนกรีต ท่อคอนกรีต
167.
นอร์ทอีสท์ คอนกรีท จำกัด
204 หมู่ที่ 25 ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
0 4231 1786-7
จำหน่ายคอนกรีตและแผ่นพื้นสำเร็จรูป
168.
สงวนวงษ์ มหาสารคาม
119 หมู่ที่ 12 ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
0 4374 9273
จำหน่ายคอนกรีตและวัสดุก่อสร้าง

หน้าที่ 1|2|3|4|5|6|7|[8]|9|10|11|12|13|14|15|16...