พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
รายการที่ 105 ถึง 112 จากที่พบ 230 รายการ


ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
แหล่งข้อมูลของสาร Bฺisphenol A (BPA) ด้านต่าง ๆ เช่น สิ่งแวดล้อม สุขภาพ ความปลอดภัย ความเป็นพิษ การแพร่
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
The MARC formats are standards for the representation and communication of bibliographic and related information in machine-readable form. The content in this web are MARC Formats, Network Development/MARC Standards Office, NDMSO, MARC 21 and Machine Readable Cataloging.
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการกัดกร่อน บางส่วนฟรี เช่น

Periodic Table: This state-of-the-art periodic table details properties of periods, groups, and individual elements. It also describes the periodic law, electron orbits, shells and provides a quiz to test your knowledge.
Glossary: Extensive glossary of corrosion and materials related terms. Provides an alphabetical index for searching the glossary.
Galvanic Series: Galvanic series of alloys listed in the order of the potential they exhibit in flowing sea water.
Hardness Conversion Table: Material hardness conversion table for Brinell, Rockwell, Vickers hardness numbers.
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
รวบรวมนิยามของคำและความหมายจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ ช่วยให้สะดวกต่อการค้น สามารถลิงก์ไปยังแหล่งข้อมูลนั้นได้

Encyclo is a search engine for terms and definitions. Encyclo brings together lists of hundreds of word definitions from a wide variety of sources on one site making your search quicker and easier. Encyclo lets you see the first few lines of the definition and points you in the right direction to read more.
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
Science News เป็นนิตยสารทางวิทยาศาสตร์ ให้ข้อมูลข่าวสาร/เรื่องราวที่เกิดขึ้นในสาขาวิทยาศาสตร์ รวมทั้งงานวิจัยใหม่ๆ
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
เป็นเว็บที่จัดทำโดย AAAS (American Association for the Advancement of Science) ให้บริการข่าวสารออนไลน์ทางด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์ และเทคโนโลยี หน่วยงานต่างๆ สามารถส่งข่าว งานวิจัย ของตนเองมาเผยแพร่ได้
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
ศัพท์ควบคุม (Authorities) จัดทำโดย Library of Congress
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
หมวดหมู่ออนไลน์ของ LC
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 


หน้าที่    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29  

   

จำแนกกลุ่มหลัก

Information science (16)
คอมพิวเตอร์ (24)
เคมี (66)
พลังงาน (9)
พืชและสมุนไพร (6)
ยาและเครื่องสำอาง (8)
สิ่งแวดล้อม (13)
อาหาร (28)
พจนานุกรม สารานุกรม (18)
วัสดุศาสตร์ (8)
การเกษตร (6)
วิทยาศาสตร์อื่น ๆ (22)
สินค้าอุปโภคบริโภค (2)
กลุ่มหลัก  Information science
 
จำแนกกลุ่มย่อย
 
 

สถิติจาก truehit.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Monday, July 25, 2011 5:28 PM