พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
รายการที่ 121 ถึง 128 จากที่พบ 230 รายการ


ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
พิกัดอัตราศุลกากร HS 2007 จัดทำโดยส่วนพิกัดอัตราศุลกากรระหว่างประเทศ สำนักพิกัดอัตราศุลกากร เมื่อ 30 มิ.ย. 2551

*** ทั้งนี้การนำไปใช้ โปรดสอบทานกับความตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร ประกาศกระทรวงการคลัง และประกาศกรมศุลกากรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อีกครั้ง
ภาษาที่ใช้ : 
[ไทย]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
รวบรวมรหัสพิกัดเคมีภัณฑ์ สามารถนำรหัสดังกล่าวไปค้นหาข้อมูลสถิติการนำเข้า-ส่งออกได้
ภาษาที่ใช้ : 
[ไทย]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
Lipid Library จัดทำโดย AOCS ให้ข้อมูลต่าง ๆ เช่น Lipid Chemistry, Biology, Technology and Analysis, mass spectrometry, composition, biochemistry and function
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
Biomass Conversion Research Laboratory at Michigan State University is to develop cost effective and environmentally attractive means of generating fuels, chemicals, materials, foods and feeds from renewable plant biomass.
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับชีวมวลของ Michigan State University มีทั้งงานวิจัย สิ่งพิมพ์ งานนำเสนอ (ไฟล์ Presentation) และลิงก์ที่เกี่ยวข้อง สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ฟรี
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
Biotechnology for Biofuels is an open access, peer-reviewed online journal featuring high-quality studies describing technological and operational advances in the production of biofuels from biomass.
Biotechnology for Biofuels focuses on the following areas:
* Development of plants for biofuels production
* Plant deconstruction
* Pretreatment and fractionation
* Enzyme production and enzymatic conversion
* Fermentation and bioconversion
* Integrated systems
* Process design and economics
* Life cycle studies
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
EverySpec.com provides free access to over 20,000 Military, DoD, Federal, NASA, DOE, and Government specifications, standards, handbooks, and publications. There is a source for free information on aerospace fasteners, military hardware, and electronic components. This comprehensive database provides a wide variety of free datasheets on screws, bolts, studs, nuts, washers, rivets, inserts, clamps, aircraft fittings, terminal boards, and such.
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยางไทย (Research and Development Centre for Thai Rubber Industry) จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง) สมาคมผู้ผลิตถุงมือยางไทย สมาคมยางพาราไทย และสมาคมผู้ผลิตน้ำยางข้นไทย ให้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้และเทคโนโลยีเกี่ยวกับยาง ศูนย์สารสนเทศยาง ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบยาง การฝึกอบรม ฯลฯ
ภาษาที่ใช้ : 
[ไทย]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
ให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับอาหารฮาลาล การรับรองมาตรฐานอาหารฮาลาล รายชื่อสถานประกอบการที่ได้รับการรับรอง สารเคมีที่รับรองฮาลาล ฯลฯ
ภาษาที่ใช้ : 
[ไทย/อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 


หน้าที่    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29  

   

จำแนกกลุ่มหลัก

Information science (16)
คอมพิวเตอร์ (24)
เคมี (66)
พลังงาน (9)
พืชและสมุนไพร (6)
ยาและเครื่องสำอาง (8)
สิ่งแวดล้อม (13)
อาหาร (28)
พจนานุกรม สารานุกรม (18)
วัสดุศาสตร์ (8)
การเกษตร (6)
วิทยาศาสตร์อื่น ๆ (22)
สินค้าอุปโภคบริโภค (2)
กลุ่มหลัก  Information science
 
จำแนกกลุ่มย่อย
 
 

สถิติจาก truehit.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Monday, July 25, 2011 5:28 PM