พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
รายการที่ 17 ถึง 24 จากที่พบ 230 รายการ


ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
สถาบันพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ อยู่ในสังกัดของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ภาษาที่ใช้ : 
[ไทย/อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากแหล่งต่างๆ มาตรการการป้องกันน้ำมันขณะขนถ่ายทางน้ำ และหลักเกณฑ์ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ของกรมควบคุมมลพิษ
-> น้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม
-> น้ำทิ้งลงบ่อน้ำบาดาล
-> น้ำทิ้งจากอาคาร
-> น้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรร
-> น้ำทิ้งลงทางน้ำชลประทานฯ
-> น้ำทิ้งจากฟาร์มสุกร
-> น้ำทิ้งจากสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
-> น้ำทิ้งจากกิจกรรมต่างๆ ลงสู่ลำน้ำ
-> น้ำทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
-> น้ำทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย
-> น้ำทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
ภาษาที่ใช้ : 
[ไทย]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
วิกิพีเดีย - สารานุกรมเสรีฉบับไทย ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วม
ภาษาที่ใช้ : 
[ไทย]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
รวมเอกสารการประเมินด้านพิษวิทยาของวัตถุเจือปนอาหาร (Food additives), วัตถุปนเปือนในอาหาร (Food contaminants) และยาตกค้างในอาหาร(Veterinary drugs residues in food) จัดทำโดยหน่วยงาน JECFA (Joint WHO/FAO Expert Committee on Food Additives) ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ THe Codex Alimentarius Commission และหน่วยงานรัฐบาล นำมาใช้ประกอบการกำหนดมาตรฐานอาหาร (International food standards) และระดับที่ปลอดภัย (Safe levels) เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค

* หมายเหตุ การแสดงผลหน้าเว็บไซต์นี้อาจช้าไปบ้าง เนื่องจากมีรายชื่อเอกสารมากกว่าพันรายการ
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านสารเคมี สามารถค้นหาได้จากชื่อสารเคมีหรือผลิตภัณฑ์ หมายเลข CAS พิกัดอัตราศุลกากร และ UN Number พร้อมแหล่งอ้างอิง
ภาษาที่ใช้ : 
[ไทย]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
สามารถค้นหาและดาวน์โหลดข้อมูลความปลอดภัย ของสารเคมีของบริษัท Sigma-Aldrich
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
สามารถสืบค้นทะเบียน ผู้ประกอบการ ที่อยู่ และผู้ผลิต จากประเภทของเครื่องสำอาง ที่อยู่ในการกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ภาษาที่ใช้ : 
[ไทย]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
สามารถสืบค้นข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีได้จาก ชื่อสารเคมี รหัส UN หรือ ID. No. และ CAS (Chemical Abstract Service)
ภาษาที่ใช้ : 
[ไทย]
กลุ่มข้อมูล : 


หน้าที่    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29  

   

จำแนกกลุ่มหลัก

Information science (16)
คอมพิวเตอร์ (24)
เคมี (66)
พลังงาน (9)
พืชและสมุนไพร (6)
ยาและเครื่องสำอาง (8)
สิ่งแวดล้อม (13)
อาหาร (28)
พจนานุกรม สารานุกรม (18)
วัสดุศาสตร์ (8)
การเกษตร (6)
วิทยาศาสตร์อื่น ๆ (22)
สินค้าอุปโภคบริโภค (2)
กลุ่มหลัก  Information science
 
จำแนกกลุ่มย่อย
 
 

สถิติจาก truehit.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Monday, July 25, 2011 5:28 PM