พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
รายการที่ 161 ถึง 168 จากที่พบ 230 รายการ


ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
IAPWS is an international non-profit association of national organizations concerned with the properties of water and steam, particularly thermophysical properties and other aspects of high-temperature steam, water and aqueous mixtures that are relevant to thermal power cycles and other industrial applications.
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
Cosmeticsinfo.org is an information Web site that includes factual, scientific information on ingredients most commonly used in cosmetics and personal care products in the United States. The Personal Care Products Council (the Council) and its member companies sponsor this Web site to provide consumers with easily accessible comprehensive safety information on cosmetics and personal care products and to help consumers make informed purchases.
This Web site contains information about the safety, testing, and regulation of cosmetics and personal care products and their ingredients. The site is divided into two primary sections; safety information pages and an ingredient database.
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
เว็บไซต์นี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ Semantic Web ตั้งแต่เริ่มต้น เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เช่น Semantic Web standards, Tools (เช่น RDF, Oroboro), Ontologies ชุมชนคนที่ใช้และทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ รวมถึงข่าวต่าง ๆ
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
ให้ข้อมูลคำศัพท์ ความหมาย ที่เกียวข้องกับเหล็ก เหล็กกล้า จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
ภาษาที่ใช้ : 
[ไทย/อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
Color Additive Inventories ที่ใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกาสำหรับใช้ในอาหาร ยา เครื่องสำอาง และอุปกรณ์ทางการแพทย์ จัดทำเป็นตารางสรุป และมีลิงก์เชื่อมโยงไปยังกฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
CAMEO Chemicals is a tool designed for people who are involved in hazardous material incident response and planning. This tool is part of the CAMEO software suite and it is available as a website and as a downloadable desktop application that you can run on your own computer.

CAMEO Chemicals contains:
- A library with thousands of datasheets containing response-related information and recommendations for hazardous materials that are commonly transported, used, or stored in the United States.
- A reactivity prediction tool, which you can use to predict potential reactive hazards between chemicals.

CAMEO Chemicals was developed by the National Oceanic and Atmospheric Administration's Office of Response and Restoration in partnership with the Environmental Protection Agency's Office of Emergency Management and the U.S. Coast Guard's Research and Development Center.
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
This CCDB (Ceramic Color DataBase) offers such information as visual surface, ratio of compounds and firing conditions for glaze test pieces selected as most significant from the enormous collection. Currently we are adding to this data and eventually we will have data for approximately 50000 pieces. Glazes introduced in this database are Japanese or Chinese traditional and crystal glazes.
The data types shown below will be offered for the individual test pieces.
(1) Reference Number
(2) Glaze Name 1 (traditional name)
(3) Glaze Name 2 (named by content, materials)
(4) Glaze Name 3 (named by color, texture)
(5) Firing Temperature
(6) Firing Type
(7) Color (Munsell Renotation System)
(8) Surface Condition
(9) Seger Formula
(10) Coloring Element
(11) Comment, Recipe
(12) Picture
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
An alphabetical list of chemicals that have either a validated or partially validated OSHA method. Some chemicals may be listed by their common synonym. The index includes the method number, validation status, CAS no., analytical instrument and sampling device.
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 


หน้าที่    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29  

   

จำแนกกลุ่มหลัก

Information science (16)
คอมพิวเตอร์ (24)
เคมี (66)
พลังงาน (9)
พืชและสมุนไพร (6)
ยาและเครื่องสำอาง (8)
สิ่งแวดล้อม (13)
อาหาร (28)
พจนานุกรม สารานุกรม (18)
วัสดุศาสตร์ (8)
การเกษตร (6)
วิทยาศาสตร์อื่น ๆ (22)
สินค้าอุปโภคบริโภค (2)
กลุ่มหลัก  Information science
 
จำแนกกลุ่มย่อย
 
 

สถิติจาก truehit.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Monday, July 25, 2011 5:28 PM