พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
รายการที่ 177 ถึง 184 จากที่พบ 230 รายการ


ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
เว็บช่วยคำนวณพิกัดตำแหน่ง (GPS, Google map, etc) This page is designed to help you calculate answers to some common geographic questions and draw maps from simple coordinates.
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
ทดสอบ RSS ข่าวนวัตกรรม norsorpor
ภาษาที่ใช้ : 
[ไทย]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
ระบบเชื่อมโยงข้อมูลผลงานวิจัยข้ามหน่วยงาน ภายใต้โครงการระบบฐานข้อมูลการวิจัยของประเทศ (National Research Data Base: NRDB) โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีหน่วยงานเข้าร่วม 32 หน่วยงาน ข้อมูลที่ได้เป็นลิงก์เชื่อมโยงไปยังฐานข้อมูลของหน่วยงานนั้นๆ
ภาษาที่ใช้ : 
[ไทย/อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
The Drinking Water Treatability Database (TDB) presents referenced information on the control of contaminants in drinking water.
ค้นได้ทั้งจากสิ่งที่ปนเปื้อน เช่น สารเคมี จุลินทรีย์ และจากวิธีบำบัดน้ำ
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
เป็นโครงการระบบเครือข่ายเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำแห่งประเทศไทย และระบบคลังข้อมูลสภาพอากาศประเทศไทย จัดทำโดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) โครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในเว็บมีเมนูย่อยได้แก่ 1) ติดตามสภาพอากาศ 2) ติดตามสถานการณ์น้ำ 3) บันทึกเหตุการณ์น้ำ 4)งานวิจัย/ความรู้
ภาษาที่ใช้ : 
[ไทย]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
The Water Footprint Network is a non-profit foundation under Dutch law. It is essentially an international network by and for its partners. The mission of the Water Footprint Network is to promote the transition towards sustainable, fair and efficient use of fresh water resources worldwide by:
- advancing the concept of the ‘water footprint’, a spatially and temporally explicit indicator of direct and indirect water use of consumers and producers;
- increasing the water footprint awareness of communities, government bodies and businesses and their understanding of how consumption of goods and services and production chains relate to water use and impacts on fresh-water systems; and
- encouraging forms of water governance that reduce the negative ecological and social impacts of the water footprints of communities, countries and businesses.

The Water Footprint Network undertakes the following concrete activities:
-> developing standards (methods, guidelines, criteria) for water footprint accounting, water footprint impact assessment and the reduction and offsetting of the negative impacts of water footprints;
-> developing practical tools to support people and organisations interested in water footprint accounting, impact assessment and water footprint reduction and offsetting;
-> providing for, or arranging for third parties to provide for, meetings, publications, education, research and development with regard to the water footprint concept;
-> promoting the exchange, communication and dissemination of knowledge about water footprint;
-> supporting government bodies, international institutions, non-governmental organizations, businesses and other organizations in implementing water footprint accounting and developing a sustainable and fair water policy; and
-> providing advice on the application of the water footprint and by checking and certifying the use of the water footprint.
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
เว็บไซต์เกี่ยวกับเคมีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จัดทำโดย EPA ในเว็บให้ข้อมูลพื้นฐาน โครงการและโปรแกรมของ EPA เช่น Presidential Green Chemistry Challenge Awards, Green Chemistry Education และให้ลิงก์ของหน่วยงานอื่น
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
Greener Education Materials for Chemists (GEMs) is an interactive tool for the organization and dissemination of core green chemistry educational materials. The goal is to facilitate the incorporation of green chemistry materials into the curriculum by providing information about laboratory exercises, lecture materials, course syllabi and multimedia content that illustrate chemical concepts important for green chemistry. This project compliments efforts by the American Chemical Society's Green Chemistry Institute and the Environmental Protection Agency to make green chemistry educational materials more accessible to chemical educators. The database will catalyze the formation of a green chemistry education community not limited by traditional chemistry disciplines or institutional setting.
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 


หน้าที่    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29  

   

จำแนกกลุ่มหลัก

Information science (16)
คอมพิวเตอร์ (24)
เคมี (66)
พลังงาน (9)
พืชและสมุนไพร (6)
ยาและเครื่องสำอาง (8)
สิ่งแวดล้อม (13)
อาหาร (28)
พจนานุกรม สารานุกรม (18)
วัสดุศาสตร์ (8)
การเกษตร (6)
วิทยาศาสตร์อื่น ๆ (22)
สินค้าอุปโภคบริโภค (2)
กลุ่มหลัก  Information science
 
จำแนกกลุ่มย่อย
 
 

สถิติจาก truehit.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Monday, July 25, 2011 5:28 PM