พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
รายการที่ 201 ถึง 208 จากที่พบ 230 รายการ


ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
eChemPortal provides free public access to information on properties of chemicals: Physical Chemical Properties, Ecotoxicity, Environmental Fate and Behaviour, and Toxicity. eChemPortal allows simultaneous searching of reports and datasets by chemical name and number and by chemical property. Direct links to collections of chemical hazard and risk information prepared for government chemical review programmes at national, regional and international levels are obtained. Classification results according to national/regional hazard classification schemes or to the Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS) are provided when available...
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
The CAS Source Index (CASSI) Search Tool is an online resource intended to support researchers and librarians who need accurate bibliographic information. Use this free tool to quickly identify or confirm journal titles and abbreviations for publications indexed by CAS since 1907, including serial and non-serial scientific and technical publications. Search by Title, Abbreviation, CODEN, ISBN, or ISSN. Note that there is a limit of 50 answers per search, so it is recommended that you make your search as specific as possible.
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
Chemistry Laboratory Guidebook contains test methods used by Food Safety and Inspection Service (FSIS) Laboratories to support the Agency's inspection program, ensuring that meat, poultry, and egg products are safe, wholesome and accurately labeled.

The Guidebook contains methods for the analysis of food composition, food additives, nutrients, veterinary drug and pesticide residues.
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
The Guidebook contains current protocols for analytical tests required by Food Safety and Inspection Service (FSIS) regulatory activities on meat, poultry and egg products (The methods described in this guidebook are for use by the FSIS laboratories). Specifically, microbiological methods are presented for sample preparation, isolation and identification of the major foodborne pathogenic microorganisms and their toxins, meat tissue species identification, and the detection of extraneous materials and antimicrobial residues. Media and reagent formulations, and Most Probable Number Tables are contained in an appendix.
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
ตารางเกี่ยวกับ US Toy Safety Standards และลิงก์ไปยังเว็บที่เกี่ยวข้อง ซึ่งของเล่นที่ขายในประเทศสหรัฐอเมริกาต้องผ่านการทดสอบตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย จัดทำโดย Toy Industry Association (TIA)
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
รายชื่อมาตรฐาน/กฎระเบียบเกี่ยวกับสินค้าของเล่นและสินค้าเด็กของประเทศต่างๆ รวมทั้งมาตรฐานระหว่างประเทศ จัดทำโดยหน่วยงานThe International Council of Toy Industries (ICTI)
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
QSAR Toolbox is the OECD QSAR Toolbox for grouping chemicals into categories. The Toolbox is a software application intended to be used by governments, chemical industry and other stakeholders in filling gaps in (eco)toxicity data needed for assessing the hazards of chemicals. The Toolbox incorporates information and tools from various sources into a logical workflow. The seminal features of the Toolbox are:
---->Identification of relevant structural characteristics and potential mechanism or mode of action of a target chemical.
---->Identification of other chemicals that have the same structural characteristics and/or mechanism or mode of action.
---->Use of existing experimental data to fill the data gap(s).
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
สืบค้นข้อมูลสารเคมีที่อยู่ในความควบคุมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยสืบค้นได้ทั้งจาก ชื่อสาร หมายเลข CAS หมายเลข UN Number และสูตรทางเคมี ข้อมูลที่ได้ คือ เป็นวัตถุอันตรายที่อยู่ในการควบคุมของกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือไม่ ชื่อหน่วยงานผู้รับผิดชอบและเงื่อนไข ชื่อเคมี หมายเลข CAS หมายเลข UN Number ชื่ออื่นๆ คุณสมบัติ ชนิดวัตถุอันตราย คำแนะนำด้านความปลอดภัย (SG) และหมวดสารสำหรับการดำเนินการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
ภาษาที่ใช้ : 
[ไทย/อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 


หน้าที่    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29  

   

จำแนกกลุ่มหลัก

Information science (16)
คอมพิวเตอร์ (24)
เคมี (66)
พลังงาน (9)
พืชและสมุนไพร (6)
ยาและเครื่องสำอาง (8)
สิ่งแวดล้อม (13)
อาหาร (28)
พจนานุกรม สารานุกรม (18)
วัสดุศาสตร์ (8)
การเกษตร (6)
วิทยาศาสตร์อื่น ๆ (22)
สินค้าอุปโภคบริโภค (2)
กลุ่มหลัก  Information science
 
จำแนกกลุ่มย่อย
 
 

สถิติจาก truehit.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Monday, July 25, 2011 5:28 PM