พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
รายการที่ 209 ถึง 216 จากที่พบ 230 รายการ


ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
PubChem provides information on the biological activities of small molecules. PubChem includes substance information, compound structures, and BioActivity data in three primary databases, Pcsubstance, Pccompound, and PCBioAssay, respectively.
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
EUROCHEM is a comprehensive directory and search engine for chemical and related industries. The Eurochem TOXI database contains more than 150,000 chemicals and is compiled with regard to their safe use. Users will find safety classification and statutory marking of packages of chemicals there, including a detailed description (names of substances, chemical formulas, identification numbers - CAS, EINECS, index numbers, properties of chemicals - toxicological, chemical, physical, transport properties, etc.). This comprehensive database provides intelligent search functions - you can e.g. look for a chemical structure, chemical formula, product, etc. For each substance, the user can create a label with the safety marking.
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
This service works as a resolver for different chemical structure identifiers and allows one to convert a given structure identifier into another representation or structure identifier. It can help you identify and find the chemical structure if you have an identifier such as an InChIKey (International Chemicals Identification Keys), InChI (International Chemicals Identification).
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
เว็บนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ InChI (International Chemical Identifier) มีข้อมูลเช่น InChI Software ให้ดาวน์โหลด, ลิงก์ของเว็บไซต์

The InChI Trust, a not-for-profit organisation to expand and develop the InChI Open Source chemical structure representation algorithm. The InChI was developed as a new, non-proprietary, international standard to represent chemical structures. The Trust aims to develop and improve on the current InChI standard, further enabling the interlinking of chemistry and chemical structures on the web.
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
The Compoundsearch Website is owned by John Wiley & Sons, Inc ("Wiley"). Compound Search enables users to perform text searches (name, InChI, InChI key, mass, formula) and structure searches. The chemical names in our spectral databases include standardized names as well as common or "street" names - so, for example, if one searches for "snow" on Compound Search, you get results for an illegal drug with the street name "snow". Of course, one could also find that same compound using a systematic name, its exact molecular weight (albeit with many other compounds), its InChI (International Chemical Identifier), its InChI Key (a shorter version of the InChI), or its molecular formula (Hill sorted of course). You could also search for it by drawing its structure.
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
รวมลิงก์กฎระเบียบที่เกี่ยวกับ GMP ของหลายหน่วยงานเช่น FDA, EU, WHO
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
รวบรวมข่าวที่เกี่ยวข้องกับการค้า เช่น มาตรการทางการค้า กฎระเบียบของสินค้าที่จะนำเข้าประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป และอื่นๆ ที่กี่ยวข้อง
ภาษาที่ใช้ : 
[ไทย]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
วิธีวิเคราะห์ของ Corn Refiners Association (CRA); Corn, Corn Starch (Unmodified), Corn Starch (Modified), Dextrin, Corn Syrup, Corn Sugar, Feedstuffs, Corn Oil, Steepwater, Fuel Ethanol, Citric Acid, Combined Methods, Reagents & Indicators, Statistical Principles
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 


หน้าที่    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29  

   

จำแนกกลุ่มหลัก

Information science (16)
คอมพิวเตอร์ (24)
เคมี (66)
พลังงาน (9)
พืชและสมุนไพร (6)
ยาและเครื่องสำอาง (8)
สิ่งแวดล้อม (13)
อาหาร (28)
พจนานุกรม สารานุกรม (18)
วัสดุศาสตร์ (8)
การเกษตร (6)
วิทยาศาสตร์อื่น ๆ (22)
สินค้าอุปโภคบริโภค (2)
กลุ่มหลัก  Information science
 
จำแนกกลุ่มย่อย
 
 

สถิติจาก truehit.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Monday, July 25, 2011 5:28 PM