พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
รายการที่ 25 ถึง 32 จากที่พบ 230 รายการ


ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
ข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับสารเคมีและของเสียอันตราย เช่น ข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ข้อควรรู้เมื่อทำงานเกี่ยวกับสารเคมี
ภาษาที่ใช้ : 
[ไทย]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
สามารถสืบค้นสถิติการนำเข้า-ส่งออกสินค้าตามรายพิกัดรหัสถิติ ทั้งหมวดหลัก และหมวดย่อย
ภาษาที่ใช้ : 
[ไทย/อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
รวมเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับ MSDS โดยมีคำอธิบายรายละเอียดของแต่ละเว็บประกอบด้วย
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
ฐานข้อมูลด้านโภชนาการ เป็นข้อมูลที่มาจากห้องปฏิบัติการ Agricultural Research Service (ARS), U.S. Department of Agriculture (USDA) สามารถค้นข้อมูลองค์ประกอบ คุณค่าทางอาหาร หรือ โภชนาการ ปริมาณแคลอรี่ โดยใส่ชื่ออาหาร เช่น ต้องการทราบว่าแตงโมมีคุณค่าอาหารอะไรบ้าง ใส่คำว่า "watermelon"
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
The EPA Climate Change site provides comprehensive information on the issue of climate change and global warming in a way that is accessible and meaningful to all parts of society - communities, individuals, business, states and localities, and governments. The site explains climate change science, U.S. climate policy, greenhouse gas emissions, environmental effects, and what you can do.
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
คำศัพท์ด้านเทคโนโลยียาง ของศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยางไทย (Research and Development Centre for Thai Rubber Industry)
ภาษาที่ใช้ : 
[ไทย/อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
ให้ข้อมูลสารเคมีทางด้าน industrial hygiene เช่น recommended exposure limits (RELs), permissible exposure limits (PELs) ของ OSHA และตามมาตรฐาน General Industry Air Contaminants Standard (29 CFR 1910.1000) จัดทำในรูปตารางโดยมีข้อมูลได้แก่ Chemical Name, Synonyms and Trade Names, Structure/Formula, CAS Number, Physical Description, Chemical and Physical Properties, Registry of Toxic Effects of Chemical Substances (RTECS) number, DOT ID and Guide, Immediately Dangerous to Life and Health (IDLH), Incompatibilities and Reactivities Measurement Methods, Personal Protection and Sanitation, First Aid, Recommendations for Respirator, Selection Exposure Route, Symptoms, Target Organs, และ Selection of N-, R-, or P- Series Particulate Respirators
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
วิธีสุ่มตัวอย่างและการวิเคราะห์สารปนเปื้อนในอากาศภายในที่ทำงาน (workplace air), ในเลือดและปัสสาวะของคนงาน จัดทำโดยหน่วยงาน NIOSH นอกจากนี้ยังให้ข้อมูล experimental protocols and performance criteria, quality assurance, sampling, portable instrumentation, ฯลฯ
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 


หน้าที่    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29  

   

จำแนกกลุ่มหลัก

Information science (16)
คอมพิวเตอร์ (24)
เคมี (66)
พลังงาน (9)
พืชและสมุนไพร (6)
ยาและเครื่องสำอาง (8)
สิ่งแวดล้อม (13)
อาหาร (28)
พจนานุกรม สารานุกรม (18)
วัสดุศาสตร์ (8)
การเกษตร (6)
วิทยาศาสตร์อื่น ๆ (22)
สินค้าอุปโภคบริโภค (2)
กลุ่มหลัก  Information science
 
จำแนกกลุ่มย่อย
 
 

สถิติจาก truehit.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Monday, July 25, 2011 5:28 PM