พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
รายการที่ 9 ถึง 16 จากที่พบ 230 รายการ


ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
พจนานุกรมออนไลน์ภาษาไทย ->อังกฤษ ของบริษัทไซเบอร์ดิค เทคโนโลยี จำกัด (CyberDict Technology Limited) ให้ข้อมูลคำศัพท์ทั่วไป
ภาษาที่ใช้ : 
[ไทย/อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี ตามโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และทคโนโลยี (สสวท.) ให้ข้อมูลคำศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ (เช่น เคมี คณิตศาสตร์) ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และคำอธิบายภาษาไทย
ภาษาที่ใช้ : 
[ไทย/อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
ตรวจสอบหมายเลขไอพีว่ามาจากผู้ให้บริการเครือข่าย (ISP) ใด
Track or trace any IP address and find the ISP that owns it
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลของกรมควบคุมมลพิษ ให้เนื้อหาตั้งแต่คำจำกัดความ การกำหนดประเภท พื้นที่ทับซ้อนและเขตกันชน วิธีการเก็บตัวอย่าง และค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล
ภาษาที่ใช้ : 
[ไทย]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
แหล่งรวมซอฟต์แวร์สำหรับดาวน์โหลดของไทย ที่ จะมีทั้งโปรแกรม ต่างประเทศ และโปรแกรมไทย
ภาษาที่ใช้ : 
[ไทย]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
ให้บริการ Download Software
ภาษาที่ใช้ : 
[ไทย]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
แหล่งรวมซอฟต์แวร์สำหรับดาวน์โหลดของต่างประเทศ รวมทั้งมีการรีวิวซอฟต์แวร์จากเจ้าของเว็บและผู้ใช้ด้วย
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
แหล่งดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ของต่างประเทศ
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 


หน้าที่    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29  

   

จำแนกกลุ่มหลัก

Information science (16)
คอมพิวเตอร์ (24)
เคมี (66)
พลังงาน (9)
พืชและสมุนไพร (6)
ยาและเครื่องสำอาง (8)
สิ่งแวดล้อม (13)
อาหาร (28)
พจนานุกรม สารานุกรม (18)
วัสดุศาสตร์ (8)
การเกษตร (6)
วิทยาศาสตร์อื่น ๆ (22)
สินค้าอุปโภคบริโภค (2)
กลุ่มหลัก  Information science
 
จำแนกกลุ่มย่อย
 
 

สถิติจาก truehit.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Monday, July 25, 2011 5:28 PM