พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
รายการที่ 81 ถึง 88 จากที่พบ 230 รายการ


ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
วิธีวิเคราะห์เชื้อจุลินทรีย์ในอาหารตาม FDA BAM
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
วิธีวิเคราะห์ยาและสารเคมีตกค้าง เช่น Acrylamide, Benzene, Chloramphenicol, Fluoroquinolone, Melamine, Nitrofuran, Malachite Green
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
คู่มือการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
ข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยสำหรับกระบวนการแปรรูปอาหาร มีเอกสารย่อย 4 ชุด
----Analysis and Evaluation of Preventive Control Measures for the Control and Reduction/Elimination of Microbial Hazards on Fresh and Fresh-Cut Produce
----Evaluation and Definition of Potentially Hazardous Foods
----Kinetics of Microbial Inactivation for Alternative Food Processing Technologies
----Processing Parameters Needed to Control Pathogens in Cold Smoked Fish
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
ให้เฉพาะ method ที่มีการ revised
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
สารานุกรมพืชในประเทศไทย เรียบเรียงโดย ราชันย์ ภู่มา สำนักงานหอพรรณไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
สารานุกรมพืช (ฉบับหอพรรณไม้) เป็นการรวบรวมข้อมูลด้านพรรณพืชในประเทศไทย ครอบคลุมข้อมูลในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะอนุกรมวิธานพืช ที่บรรยายลักษณะทางพฤกษศาสตร์อย่างครบถ้วน
ภาษาที่ใช้ : 
[ไทย]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
สมาคมพลาสติกชีวภาพของกลุ่มสหภาพยุโรป มีหน้าที่สนับสนุนและส่งเสริมการนำพลาสติกชีวภาพมาใช้ ในเว็บไซต์ให้ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับพลาสติกชีวภาพ เช่น นิยาม การประยุกต์ใช้ คุณภาพของผลิตภัณฑ์จากพลาสติกชีวภาพ มุมมองทางสิ่งแวดล้อม กฏหมายของสหภาพยุโรปที่เกี่ยวข้อง (เช่น EN 13432 / EN 14995)
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
เกี่ยวกับตารางธาตุ ให้ข้อมูล เช่น ประวัติการค้นพบ สมบัติ ประโยชน์
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 


หน้าที่    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29  

   

จำแนกกลุ่มหลัก

Information science (16)
คอมพิวเตอร์ (24)
เคมี (66)
พลังงาน (9)
พืชและสมุนไพร (6)
ยาและเครื่องสำอาง (8)
สิ่งแวดล้อม (13)
อาหาร (28)
พจนานุกรม สารานุกรม (18)
วัสดุศาสตร์ (8)
การเกษตร (6)
วิทยาศาสตร์อื่น ๆ (22)
สินค้าอุปโภคบริโภค (2)
กลุ่มหลัก  Information science
 
จำแนกกลุ่มย่อย
 
 

สถิติจาก truehit.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Monday, July 25, 2011 5:28 PM