พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
รายการที่ 89 ถึง 96 จากที่พบ 230 รายการ


ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
ให้ข้อมูลการสังเคราะห์ การเตรียม สารประกอบอินทรีย์ (Organic Compounds) มาจากหนังสือ Organic Syntheses ซึ่งมีการจัดทำมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1921 สามารถสืบค้นโดยใช้ คำค้น เช่น ชื่อสารเคมี CAS No. สูตรโครงสร้าง (ต้องมี Plug-in) ฯลฯ
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
ที่ตั้งตามลูกศรมีเขียว
Latitude, Longitude = 13.764785,100.527604 (Decimal Degrees) หรือ
N 13 45.887, E 100 31.656 (GPS)
N 13 45 53, E 100 31 39


View Larger Map
ภาษาที่ใช้ : 
[ไทย/อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
เสิร์ชเอนจิน (search engine) หรือ โปรแกรมค้นหา ของไมโครซอฟต์ มีหน้าจออินเทอร์เฟสที่สวยงามน่าใช้
ภาษาที่ใช้ : 
[ไทย/อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
BASE is the name of the multi-disciplinary search engine for academically relevant web resources which was created and developed by Bielefeld University Library. It is based on search technology provided by FAST Search & Transfer, a Norwegian company.

In comparison to commercial search engines, BASE is distinguished for the following features:

Intellectually selected resources
--Only document servers that comply with the specific requirements of academic quality and relevance are included
--A data resources inventory provides transparency in the searches
--Searches full text plus meta data (depending on the resource)
--Discloses web resources of the "Deep Web", which are ignored by commercial search engines or get lost in the vast quantity of hits.
--The display of search results includes precise bibliographic data (if provided in the resource)
--Several options for sorting the result list
--"Refine your search result" options (authors, resources, document type, language etc.)
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
Collecta เป็นเสิร์ชเอนจิน (search engine) หรือ โปรแกรมค้นหา ที่สืบค้นข้อมูลแบบรีลไทม์ (real time)

Collecta is not like other search engines. The web is alive with real-time information หo Collecta monitors the update streams of news sites, popular blogs and social media, so we can show you results as they happen.
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
Here we'll explore the fundamentals of folklore and urban legends -- what they are, where they come from, and what roles they play in human cultures, now and down through history.
นอกจากการข้อมูลอีเมล์หลอกลวง/อีเมล์ลูกโซ่ที่แยกเป็นหมวดแล้ว ในเว็บไซต์มีแบบทดสอบไอคิวเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ (Test Your Urban Legends IQ)
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
รวบรวมข่าวอีเมล์หลอกลวงเกี่ยวกับไวรัสคอมพิวเตอร์จาก McAfee บริษัทขายโปรแกรมป้องกันไวรัส
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
ชื่อเว็บไซต์ : 
เนื้อหา : 
Hoax-Slayer is dedicated to debunking email hoaxes, thwarting Internet scammers, combating spam, and educating web users about email and Internet security issues. Hoax-Slayer allows Internet users to check the veracity of common email hoaxes and aims to counteract criminal activity by publishing information about common types of Internet scams. Hoax-Slayer also includes anti-spam tips, computer and email security information, articles about true email forwards, and much more. New articles are added to the Hoax-Slayer website every week.
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 


หน้าที่    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29  

   

จำแนกกลุ่มหลัก

Information science (16)
คอมพิวเตอร์ (24)
เคมี (66)
พลังงาน (9)
พืชและสมุนไพร (6)
ยาและเครื่องสำอาง (8)
สิ่งแวดล้อม (13)
อาหาร (28)
พจนานุกรม สารานุกรม (18)
วัสดุศาสตร์ (8)
การเกษตร (6)
วิทยาศาสตร์อื่น ๆ (22)
สินค้าอุปโภคบริโภค (2)
กลุ่มหลัก  Information science
 
จำแนกกลุ่มย่อย
 
 

สถิติจาก truehit.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Monday, July 25, 2011 5:28 PM