พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
รายการที่ 1 ถึง 2 จากที่พบ 2 รายการ

กลุ่มหลัก สินค้าอุปโภคบริโภค


ชื่อเว็บไซต์ : 
Toy Safety Standards - TIA
เนื้อหา : 
ตารางเกี่ยวกับ US Toy Safety Standards และลิงก์ไปยังเว็บที่เกี่ยวข้อง ซึ่งของเล่นที่ขายในประเทศสหรัฐอเมริกาต้องผ่านการทดสอบตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย จัดทำโดย Toy Industry Association (TIA)
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
สินค้าอุปโภคบริโภค , ของเล่น
ชื่อเว็บไซต์ : 
Toy Safety Standards Around the World - ICTI
เนื้อหา : 
รายชื่อมาตรฐาน/กฎระเบียบเกี่ยวกับสินค้าของเล่นและสินค้าเด็กของประเทศต่างๆ รวมทั้งมาตรฐานระหว่างประเทศ จัดทำโดยหน่วยงานThe International Council of Toy Industries (ICTI)
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
สินค้าอุปโภคบริโภค , ของเล่น


หน้าที่    1  

   

จำแนกกลุ่มหลัก

Information science (16)
คอมพิวเตอร์ (24)
เคมี (66)
พลังงาน (9)
พืชและสมุนไพร (6)
ยาและเครื่องสำอาง (8)
สิ่งแวดล้อม (13)
อาหาร (28)
พจนานุกรม สารานุกรม (18)
วัสดุศาสตร์ (8)
การเกษตร (6)
วิทยาศาสตร์อื่น ๆ (22)
สินค้าอุปโภคบริโภค (2)
กลุ่มหลัก  สินค้าอุปโภคบริโภค
 
จำแนกกลุ่มย่อย
 
 

สถิติจาก truehit.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Monday, July 25, 2011 5:30 PM