พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
รายการที่ 1 ถึง 8 จากที่พบ 24 รายการ

กลุ่มหลัก คอมพิวเตอร์


ชื่อเว็บไซต์ : 
Arul's IP Address Tracking Program
เนื้อหา : 
ตรวจสอบหมายเลขไอพีว่ามาจากผู้ให้บริการเครือข่าย (ISP) ใด
Track or trace any IP address and find the ISP that owns it
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
คอมพิวเตอร์ , เครือข่าย
ชื่อเว็บไซต์ : 
THAIWARE.COM
เนื้อหา : 
แหล่งรวมซอฟต์แวร์สำหรับดาวน์โหลดของไทย ที่ จะมีทั้งโปรแกรม ต่างประเทศ และโปรแกรมไทย
ภาษาที่ใช้ : 
[ไทย]
กลุ่มข้อมูล : 
คอมพิวเตอร์ , ซอฟต์แวร์
ชื่อเว็บไซต์ : 
ThaiLoad.com
เนื้อหา : 
ให้บริการ Download Software
ภาษาที่ใช้ : 
[ไทย]
กลุ่มข้อมูล : 
คอมพิวเตอร์ , ซอฟต์แวร์
ชื่อเว็บไซต์ : 
Download.com
เนื้อหา : 
แหล่งรวมซอฟต์แวร์สำหรับดาวน์โหลดของต่างประเทศ รวมทั้งมีการรีวิวซอฟต์แวร์จากเจ้าของเว็บและผู้ใช้ด้วย
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
คอมพิวเตอร์ , ซอฟต์แวร์
ชื่อเว็บไซต์ : 
Tucows Download
เนื้อหา : 
แหล่งดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ของต่างประเทศ
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
คอมพิวเตอร์ , ซอฟต์แวร์
ชื่อเว็บไซต์ : 
ProcessLibrary
เนื้อหา : 
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ Process ที่รันหรือทำงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ (PC) และมีคำแนะนำเกี่ยวกับ Process นั้นๆ ว่าควรหยุดการทำงานหรือไม่ Free and comprehensive online library of processes is for everyone who needs to know the exact nature and purpose of every process that should, and should not, be running on their PC. Explanations are accompanied by exhaustive advice on whether the processes are important for the stable and secure running of your system. The website also recommends if you should terminate processes or leave them untouched.
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
คอมพิวเตอร์ , ซอฟต์แวร์
ชื่อเว็บไซต์ : 
Bing
เนื้อหา : 
เสิร์ชเอนจิน (search engine) หรือ โปรแกรมค้นหา ของไมโครซอฟต์ มีหน้าจออินเทอร์เฟสที่สวยงามน่าใช้
ภาษาที่ใช้ : 
[ไทย/อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
คอมพิวเตอร์ , เสิร์ชเอนจิน
ชื่อเว็บไซต์ : 
BASE - Bielefeld Academic Search Engine
เนื้อหา : 
BASE is the name of the multi-disciplinary search engine for academically relevant web resources which was created and developed by Bielefeld University Library. It is based on search technology provided by FAST Search & Transfer, a Norwegian company.

In comparison to commercial search engines, BASE is distinguished for the following features:

Intellectually selected resources
--Only document servers that comply with the specific requirements of academic quality and relevance are included
--A data resources inventory provides transparency in the searches
--Searches full text plus meta data (depending on the resource)
--Discloses web resources of the "Deep Web", which are ignored by commercial search engines or get lost in the vast quantity of hits.
--The display of search results includes precise bibliographic data (if provided in the resource)
--Several options for sorting the result list
--"Refine your search result" options (authors, resources, document type, language etc.)
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
คอมพิวเตอร์ , เสิร์ชเอนจิน


หน้าที่    1 | 2 | 3  

   

จำแนกกลุ่มหลัก

Information science (16)
คอมพิวเตอร์ (24)
เคมี (66)
พลังงาน (9)
พืชและสมุนไพร (6)
ยาและเครื่องสำอาง (8)
สิ่งแวดล้อม (13)
อาหาร (28)
พจนานุกรม สารานุกรม (18)
วัสดุศาสตร์ (8)
การเกษตร (6)
วิทยาศาสตร์อื่น ๆ (22)
สินค้าอุปโภคบริโภค (2)
กลุ่มหลัก  คอมพิวเตอร์
 
จำแนกกลุ่มย่อย
 
 

สถิติจาก truehit.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Monday, July 25, 2011 5:30 PM