พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
รายการที่ 17 ถึง 24 จากที่พบ 24 รายการ

กลุ่มหลัก คอมพิวเตอร์


ชื่อเว็บไซต์ : 
speedtest.or.th
เนื้อหา : 
ทดสอบความเร็ว วัดความเร็วอินเทอร์เน็ต จัดทำโดยสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (สบท.) และสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย
ภาษาที่ใช้ : 
[ไทย]
กลุ่มข้อมูล : 
คอมพิวเตอร์ , เครือข่าย
ชื่อเว็บไซต์ : 
speedtest.nectec.or.th
เนื้อหา : 
บริการวัดความเร็วในการ download ข้อมูลจาก SpeedTest Website ซึ่งตั้งอยู่ ณ จุดศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตในประเทศ โดยความร่วมมือระหว่างศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
วิธีทดสอบแบบง่ายให้คลิกที่ Quick Test บนเมนูด้านซ้าย
ภาษาที่ใช้ : 
[ไทย]
กลุ่มข้อมูล : 
คอมพิวเตอร์ , เครือข่าย
ชื่อเว็บไซต์ : 
INFOMINE
เนื้อหา : 
INFOMINE is a virtual library of Internet resources relevant to faculty, students, and research staff at the university level. It contains useful Internet resources such as databases, electronic journals, electronic books, bulletin boards, mailing lists, online library card catalogs, articles, directories of researchers, and many other types of information.
INFOMINE is librarian built. Librarians from the University of California, Wake Forest University, California State University, the University of Detroit - Mercy, and other universities and colleges have contributed to building INFOMINE.
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
คอมพิวเตอร์ , เสิร์ชเอนจิน
ชื่อเว็บไซต์ : 
WolframAlpha - A Computational knowledge engine
เนื้อหา : 
Wolfram|Alpha is a computational knowledge engine. It generates output by doing computations from its own internal knowledge base, instead of searching the web and returning links.
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
คอมพิวเตอร์ , เสิร์ชเอนจิน
ชื่อเว็บไซต์ : 
OnGuardOnline
เนื้อหา : 
OnGuardOnline.gov provides practical tips from the federal government and the technology industry to help you be on guard against internet fraud, secure your computer, and protect your personal information.
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
คอมพิวเตอร์ , เครือข่าย
ชื่อเว็บไซต์ : 
Network Calculators
เนื้อหา : 
สำหรับคำนวณเกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์
--->Subnet Mask Calculator
--->Network/Node Calculator
--->IP Address Converter
--->Subnet Mask Converter
--->Subnet Mask Inverter
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
คอมพิวเตอร์ , เครือข่าย
ชื่อเว็บไซต์ : 
ThaiHoax
เนื้อหา : 
เรื่องหลอกลวงพบในไทยและเทศ
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
คอมพิวเตอร์ , Hoax Email
ชื่อเว็บไซต์ : 
Bingle
เนื้อหา : 
สืบค้นครั้งเดียวได้ผลลัพธ์ทั้งจาก Bing และ Google
(Search Bing and Google at the same time and compare the results!) ‎
‎ ‎
‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎
‎ ‎‎ ‎
ภาษาที่ใช้ : 
[ไทย/อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
คอมพิวเตอร์ , เสิร์ชเอนจิน


หน้าที่    1 | 2 | 3  

   

จำแนกกลุ่มหลัก

Information science (16)
คอมพิวเตอร์ (24)
เคมี (66)
พลังงาน (9)
พืชและสมุนไพร (6)
ยาและเครื่องสำอาง (8)
สิ่งแวดล้อม (13)
อาหาร (28)
พจนานุกรม สารานุกรม (18)
วัสดุศาสตร์ (8)
การเกษตร (6)
วิทยาศาสตร์อื่น ๆ (22)
สินค้าอุปโภคบริโภค (2)
กลุ่มหลัก  คอมพิวเตอร์
 
จำแนกกลุ่มย่อย
 
 

สถิติจาก truehit.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Monday, July 25, 2011 5:30 PM