พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
รายการที่ 1 ถึง 8 จากที่พบ 66 รายการ

กลุ่มหลัก เคมี


ชื่อเว็บไซต์ : 
ฐานความรู้เรื่องความปลอดภัยด้านสารเคมี - Chemtrack
เนื้อหา : 
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านสารเคมี สามารถค้นหาได้จากชื่อสารเคมีหรือผลิตภัณฑ์ หมายเลข CAS พิกัดอัตราศุลกากร และ UN Number พร้อมแหล่งอ้างอิง
ภาษาที่ใช้ : 
[ไทย]
กลุ่มข้อมูล : 
เคมี , ข้อมูลของสารเคมี เช่น ชื่อสารเคมี สมบัติ ความปลอดภัย
ชื่อเว็บไซต์ : 
เอกสารข้อมูลความปลอดภัย ของ บริษัท Sigma-Aldrich
เนื้อหา : 
สามารถค้นหาและดาวน์โหลดข้อมูลความปลอดภัย ของสารเคมีของบริษัท Sigma-Aldrich
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
เคมี , การสังเคราะห์_เตรียม
ชื่อเว็บไซต์ : 
ศูนย์ข้อมูลวัตถุอันตรายและเคมีภัณฑ์ กรมควบคุมมลพิษ
เนื้อหา : 
สามารถสืบค้นข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีได้จาก ชื่อสารเคมี รหัส UN หรือ ID. No. และ CAS (Chemical Abstract Service)
ภาษาที่ใช้ : 
[ไทย]
กลุ่มข้อมูล : 
เคมี , ข้อมูลของสารเคมี เช่น ชื่อสารเคมี สมบัติ ความปลอดภัย
ชื่อเว็บไซต์ : 
สารเคมีและของเสียอันตราย กรมควบคุมมลพิษ
เนื้อหา : 
ข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับสารเคมีและของเสียอันตราย เช่น ข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ข้อควรรู้เมื่อทำงานเกี่ยวกับสารเคมี
ภาษาที่ใช้ : 
[ไทย]
กลุ่มข้อมูล : 
เคมี , ข้อมูลของสารเคมี เช่น ชื่อสารเคมี สมบัติ ความปลอดภัย
ชื่อเว็บไซต์ : 
Safety Links: MSDS
เนื้อหา : 
รวมเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับ MSDS โดยมีคำอธิบายรายละเอียดของแต่ละเว็บประกอบด้วย
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
เคมี , ข้อมูลของสารเคมี เช่น ชื่อสารเคมี สมบัติ ความปลอดภัย
ชื่อเว็บไซต์ : 
NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards
เนื้อหา : 
ให้ข้อมูลสารเคมีทางด้าน industrial hygiene เช่น recommended exposure limits (RELs), permissible exposure limits (PELs) ของ OSHA และตามมาตรฐาน General Industry Air Contaminants Standard (29 CFR 1910.1000) จัดทำในรูปตารางโดยมีข้อมูลได้แก่ Chemical Name, Synonyms and Trade Names, Structure/Formula, CAS Number, Physical Description, Chemical and Physical Properties, Registry of Toxic Effects of Chemical Substances (RTECS) number, DOT ID and Guide, Immediately Dangerous to Life and Health (IDLH), Incompatibilities and Reactivities Measurement Methods, Personal Protection and Sanitation, First Aid, Recommendations for Respirator, Selection Exposure Route, Symptoms, Target Organs, และ Selection of N-, R-, or P- Series Particulate Respirators
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
เคมี , ข้อมูลของสารเคมี เช่น ชื่อสารเคมี สมบัติ ความปลอดภัย
ชื่อเว็บไซต์ : 
NIOSH Manual of Analytical Methods (NMAM)
เนื้อหา : 
วิธีสุ่มตัวอย่างและการวิเคราะห์สารปนเปื้อนในอากาศภายในที่ทำงาน (workplace air), ในเลือดและปัสสาวะของคนงาน จัดทำโดยหน่วยงาน NIOSH นอกจากนี้ยังให้ข้อมูล experimental protocols and performance criteria, quality assurance, sampling, portable instrumentation, ฯลฯ
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
เคมี , การวิเคราะห์
ชื่อเว็บไซต์ : 
NIOSH Occupational Health Guidelines for Chemical Hazards
เนื้อหา : 
ข้อมูลอันตรายสารเคมี จากเอกสาร
- Occupational Health Guidelines for Chemical Hazards January, 1981 DHHS (NIOSH) Publication No. 81-123
- Occupational Safety and Health Guidelines for Chemical Hazards Supplement I-OHG 1988 DHHS (NIOSH) Publication No. 88-118
- Occupational Safety and Health Guidelines for Chemical Hazards Supplement II-OHG 1988 DHHS (NIOSH) Publication No. 89-104
- Occupational Safety and Health Guidelines for Chemical Hazards Supplement III-OHG 1992 DHHS (NIOSH) Publication No. 92-110
- Occupational Safety and Health Guidelines for Chemical Hazards Supplement IV-OHG 1995 DHHS (NIOSH) Publication No. 95-121
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
เคมี , ข้อมูลของสารเคมี เช่น ชื่อสารเคมี สมบัติ ความปลอดภัย


หน้าที่    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  

   

จำแนกกลุ่มหลัก

Information science (16)
คอมพิวเตอร์ (24)
เคมี (66)
พลังงาน (9)
พืชและสมุนไพร (6)
ยาและเครื่องสำอาง (8)
สิ่งแวดล้อม (13)
อาหาร (28)
พจนานุกรม สารานุกรม (18)
วัสดุศาสตร์ (8)
การเกษตร (6)
วิทยาศาสตร์อื่น ๆ (22)
สินค้าอุปโภคบริโภค (2)
กลุ่มหลัก  เคมี
 
จำแนกกลุ่มย่อย
 
 

สถิติจาก truehit.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Monday, July 25, 2011 5:30 PM