พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
รายการที่ 17 ถึง 24 จากที่พบ 66 รายการ

กลุ่มหลัก เคมี


ชื่อเว็บไซต์ : 
Hazardous Substances Data Bank (HSDB)
เนื้อหา : 
Toxicology, environmental health, and chemical databases and other information resources from the Toxicology and Environmental Health Information Program, National Library of Medicine, National Institutes of Health.
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
เคมี , ข้อมูลของสารเคมี เช่น ชื่อสารเคมี สมบัติ ความปลอดภัย
ชื่อเว็บไซต์ : 
Chemical database EuroChem
เนื้อหา : 
ฐานข้อมูลสารเคมีของ EuroChem ให้ข้อมูล Registration numbers เช่น CAS Number, EINECS, ELINCS, NLP, OHMTADS, Beilstein Number, Index Number, คุณสมบัติ, ความปลอดภัย, Hazard Label, Material safety data sheets (MSDS), ผู้ผลิต
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
เคมี , ข้อมูลของสารเคมี เช่น ชื่อสารเคมี สมบัติ ความปลอดภัย
ชื่อเว็บไซต์ : 
NIST Chemistry WebBook
เนื้อหา : 
The NIST Chemistry WebBook provides users with easy access to chemical and physical property data for chemical species through the internet. The data provided in the site are from collections maintained by the NIST Standard Reference Data Program and outside contributors. Data in the WebBook system are organized by chemical species. The WebBook system allows users to search for chemical species by various means. Once the desired species has been identified, the system will display data for the species.
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
เคมี , ข้อมูลของสารเคมี เช่น ชื่อสารเคมี สมบัติ ความปลอดภัย
ชื่อเว็บไซต์ : 
ChemSpider
เนื้อหา : 
ให้ข้อมูลสารเคมี เช่น โครงสร้างโมเลกุล คุณสมบัติ ฯลฯ สามารถสืบค้นได้ทั้งจาก Systematic Name, Synonym, Trade Name,Registry Number, SMILES or InChI. มีทั้งแบบใช้ฟรีและต้องล็อกอิน ChemSpider is a chemistry search engine. It has been built with the intention of aggregating and indexing chemical structures and their associated information into a single searchable repository and make it available to everybody, at no charge.
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
เคมี , ข้อมูลของสารเคมี เช่น ชื่อสารเคมี สมบัติ ความปลอดภัย
ชื่อเว็บไซต์ : 
Periodic Table of the Elements at Los Alamos National Laboratory
เนื้อหา : 
เกี่ยวกับตารางธาตุ ให้ข้อมูล เช่น ประวัติการค้นพบ สมบัติ ประโยชน์
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
เคมี , ข้อมูลของสารเคมี เช่น ชื่อสารเคมี สมบัติ ความปลอดภัย
ชื่อเว็บไซต์ : 
Organic Syntheses Website and Database
เนื้อหา : 
ให้ข้อมูลการสังเคราะห์ การเตรียม สารประกอบอินทรีย์ (Organic Compounds) มาจากหนังสือ Organic Syntheses ซึ่งมีการจัดทำมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1921 สามารถสืบค้นโดยใช้ คำค้น เช่น ชื่อสารเคมี CAS No. สูตรโครงสร้าง (ต้องมี Plug-in) ฯลฯ
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
เคมี , การสังเคราะห์_เตรียม
ชื่อเว็บไซต์ : 
Bisphenol A (BPA) Information & Resources
เนื้อหา : 
แหล่งข้อมูลของสาร Bฺisphenol A (BPA) ด้านต่าง ๆ เช่น สิ่งแวดล้อม สุขภาพ ความปลอดภัย ความเป็นพิษ การแพร่
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
เคมี , ข้อมูลของสารเคมี เช่น ชื่อสารเคมี สมบัติ ความปลอดภัย
ชื่อเว็บไซต์ : 
Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR)
เนื้อหา : 
The Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR) is a federal public health agency of the U.S. Department of Health and Human Services. ATSDR serves the public by using the best science, taking responsive public health actions, and providing trusted health information to prevent harmful exposures and diseases related to toxic substances.
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
เคมี , ข้อมูลของสารเคมี เช่น ชื่อสารเคมี สมบัติ ความปลอดภัย


หน้าที่    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  

   

จำแนกกลุ่มหลัก

Information science (16)
คอมพิวเตอร์ (24)
เคมี (66)
พลังงาน (9)
พืชและสมุนไพร (6)
ยาและเครื่องสำอาง (8)
สิ่งแวดล้อม (13)
อาหาร (28)
พจนานุกรม สารานุกรม (18)
วัสดุศาสตร์ (8)
การเกษตร (6)
วิทยาศาสตร์อื่น ๆ (22)
สินค้าอุปโภคบริโภค (2)
กลุ่มหลัก  เคมี
 
จำแนกกลุ่มย่อย
 
 

สถิติจาก truehit.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Monday, July 25, 2011 5:30 PM