พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
รายการที่ 41 ถึง 48 จากที่พบ 66 รายการ

กลุ่มหลัก เคมี


ชื่อเว็บไซต์ : 
Index of Sampling & Analytical Methods (OSHA)
เนื้อหา : 
An alphabetical list of chemicals that have either a validated or partially validated OSHA method. Some chemicals may be listed by their common synonym. The index includes the method number, validation status, CAS no., analytical instrument and sampling device.
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
เคมี , การวิเคราะห์
ชื่อเว็บไซต์ : 
Green Chemistry - US EPA
เนื้อหา : 
เว็บไซต์เกี่ยวกับเคมีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จัดทำโดย EPA ในเว็บให้ข้อมูลพื้นฐาน โครงการและโปรแกรมของ EPA เช่น Presidential Green Chemistry Challenge Awards, Green Chemistry Education และให้ลิงก์ของหน่วยงานอื่น
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
เคมี , เคมีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ชื่อเว็บไซต์ : 
Greener Education Materials for Chemists (GEMs)
เนื้อหา : 
Greener Education Materials for Chemists (GEMs) is an interactive tool for the organization and dissemination of core green chemistry educational materials. The goal is to facilitate the incorporation of green chemistry materials into the curriculum by providing information about laboratory exercises, lecture materials, course syllabi and multimedia content that illustrate chemical concepts important for green chemistry. This project compliments efforts by the American Chemical Society's Green Chemistry Institute and the Environmental Protection Agency to make green chemistry educational materials more accessible to chemical educators. The database will catalyze the formation of a green chemistry education community not limited by traditional chemistry disciplines or institutional setting.
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
เคมี , เคมีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ชื่อเว็บไซต์ : 
Green Chemistry Network
เนื้อหา : 
The Green Chemistry Network (GCN) aims to promote awareness and facilitate education, training and practice of Green Chemistry in industry, commerce, central, regional and local government, academia and schools. The network was initially launched in 1998 with funding from the Royal Society of Chemistry and is now funded on a project-by- project basis.
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
เคมี , เคมีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ชื่อเว็บไซต์ : 
IUPAC Green Chemistry Directory
เนื้อหา : 
The main goal of this web directory is worlwide dissemination of Green-Sustainable Chemistry. This website is the result of a joint IUPAC-INCA project (# 2002-029-1-300). In this website contains overview, principles, research areas and links of networks and organizations such as National organizations, research institutes, people in green chemistry, etc.
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
เคมี , เคมีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ชื่อเว็บไซต์ : 
YALE GREEN LABORATORIES CERTIFICATION PROGRAM
เนื้อหา : 
Yale Environmental Health & Safety in conjunction with the Yale Sustainability Task Force initiatives has developed a Green Laboratories Certification Program for the University. While laboratories are unique from other areas on campus in that research is inherently resource dependant, generating a variety of regulated waste materials, the programs purpose is to raise awareness that even small changes in operation and purchasing habits can create a positive outcome. This new certification program is similar in format to the Green Office Certification Program that is underway by Yale Sustainability. These efforts are part of Yale’s overall plan to reduce greenhouse gas emissions, improve energy efficiency, and lower our collective footprint.There are menu and sub-menu as followed :
- > Reduction
------ > Chemical Substitution Tips
------ > Parts Washers
------ > Printing Wastes
------ > Hazardous Wastes Minimization Tips
------ > Lab Equipment
------ > Medical Waste Plastic Reduction
------ > Microscaling
------ > Ventilation Energy Reduction
- > Reuse
------ > Plexiglass Shielding
------ > Surplus Chemicals Program
------ > Solvent Recovery
- > Recycling
------ > Fluorescent Bulbs - Universal Waste
------ > Lead
------ > Mercury Reduction
------ > Silver Recovery
------ > Used Electronics
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
เคมี , เคมีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ชื่อเว็บไซต์ : 
Labs21®
เนื้อหา : 
Laboratories for the 21st Century (Labs21) is dedicated to the pursuit of sustainable, high-performance, and low-energy laboratories that will: Minimize overall environmental impacts. Protect occupant safety. Optimize whole building efficiency on a life-cycle basis. Establish goals, track performance, and share results for continuous improvement.
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
เคมี , การวิเคราะห์
ชื่อเว็บไซต์ : 
Quantifying Uncertainty in Analytical Measurement
เนื้อหา : 
This web site contains :
Guide: Quantifying Uncertainty in Analytical Measurement 2nd edition (2000). The text can be searched using google local search engine.
Monte-Carlo Method: to calulate the measurement uncertainty.
Blog: Recent developments and interesting facts etc.
Information: Usefull links, lectures, software
Eurachem/Citac Guidelines that can download in pdf file "Quantifying Uncertainty in Analytical Measurement 2nd edition (2000)", "Traceability in Chemical Measurement (2003)", "Use of Uncertainty Information in Compliance Assessment (2007)"
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
เคมี , การวิเคราะห์


หน้าที่    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  

   

จำแนกกลุ่มหลัก

Information science (16)
คอมพิวเตอร์ (24)
เคมี (66)
พลังงาน (9)
พืชและสมุนไพร (6)
ยาและเครื่องสำอาง (8)
สิ่งแวดล้อม (13)
อาหาร (28)
พจนานุกรม สารานุกรม (18)
วัสดุศาสตร์ (8)
การเกษตร (6)
วิทยาศาสตร์อื่น ๆ (22)
สินค้าอุปโภคบริโภค (2)
กลุ่มหลัก  เคมี
 
จำแนกกลุ่มย่อย
 
 

สถิติจาก truehit.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Monday, July 25, 2011 5:30 PM