พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
รายการที่ 49 ถึง 56 จากที่พบ 66 รายการ

กลุ่มหลัก เคมี


ชื่อเว็บไซต์ : 
A Guide to The Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS)
เนื้อหา : 
เอกสารในรูป html ของ OSHA แนะนำเรื่อง GHS (Globally Harmonized System)
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
เคมี , ข้อมูลของสารเคมี เช่น ชื่อสารเคมี สมบัติ ความปลอดภัย
ชื่อเว็บไซต์ : 
Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS) - UNECE
เนื้อหา : 
จัดทำโดย The United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ GHS เช่น ความเป็นมา, สถานะการนำไปใช้ของประเทศต่างๆ, การจัดกลุ่มสารเคมี, GHS pictograms, เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
เคมี , ข้อมูลของสารเคมี เช่น ชื่อสารเคมี สมบัติ ความปลอดภัย
ชื่อเว็บไซต์ : 
United Nations Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS) - HSE, UK
เนื้อหา : 
จัดทำโดย Health and Safety Executive (HSE) ประเทศอังกฤษ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ GHS ได้แก่ Background, EC regulation (CLP Regulation), CLP Regulation - implications and guidance, CLP Regulation – Live Issues (including Notification), UN developments, SMEs, Documents & links
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
เคมี , ข้อมูลของสารเคมี เช่น ชื่อสารเคมี สมบัติ ความปลอดภัย
ชื่อเว็บไซต์ : 
Eurachem Publications
เนื้อหา : 
Eurachem publishes guidance documents and information leaflets on a range of issues in quality and accreditation for analytical measurement.
มีเอกสารที่สามารถดาวน์โหลดฟรี
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
เคมี , การวิเคราะห์
ชื่อเว็บไซต์ : 
Global Automotive Declarable Substance List (GADSL)
เนื้อหา : 
The GADSL is the result of a year-long global effort of representatives from the automotive, automotive parts supplier (tier supplier) and chemical/plastics industries who have organized the Global Automotive Stakeholders Group (GASG). The GASG's purpose is to facilitate communication and exchange of information regarding the use of certain substances in automotive products throughout the supply chain. The GADSL only covers substances that are expected to be present in a material or part that remains in a vehicle at point of sale.
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
เคมี , ข้อมูลของสารเคมี เช่น ชื่อสารเคมี สมบัติ ความปลอดภัย
ชื่อเว็บไซต์ : 
REACH Guidance
เนื้อหา : 
เอกสารคำแนะนำที่เกี่ยวกับ REACH สามารถดาวน์โหลดฟรี
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
เคมี , ข้อมูลของสารเคมี เช่น ชื่อสารเคมี สมบัติ ความปลอดภัย
ชื่อเว็บไซต์ : 
chemBlink
เนื้อหา : 
CHEMical community to Be LINKed, chemBlink's extensive database allows chemical information to be available at the blink of an eye. chemBlink is an online chemical database, and provide free information about chemical products from suppliers to the public. The submitted information to the database is manually reviewed and verified by chemists and updated every other week. It can search by product name (chemical name), CAS#, Formula, and supplier's name or URL. It also browse by chemical name, CAS# and supplier's name. The results are properties of chemicals, including chemical name, chemical formula, molecular structure, CAS registration number, basic chemical and physical properties, safety data as well as suppliers information.
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
เคมี , ข้อมูลของสารเคมี เช่น ชื่อสารเคมี สมบัติ ความปลอดภัย
ชื่อเว็บไซต์ : 
ECHA - European Chemicals Agency
เนื้อหา : 
ECHA is the driving force among regulatory authorities in implementing the EU's groundbreaking chemicals legislation for the benefit of human health and the environment as well as for innovation and competitiveness. ECHA helps companies to comply with the legislation, advances the safe use of chemicals, provides information on chemicals and addresses chemicals of concern.
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
เคมี , ข้อมูลของสารเคมี เช่น ชื่อสารเคมี สมบัติ ความปลอดภัย


หน้าที่    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  

   

จำแนกกลุ่มหลัก

Information science (16)
คอมพิวเตอร์ (24)
เคมี (66)
พลังงาน (9)
พืชและสมุนไพร (6)
ยาและเครื่องสำอาง (8)
สิ่งแวดล้อม (13)
อาหาร (28)
พจนานุกรม สารานุกรม (18)
วัสดุศาสตร์ (8)
การเกษตร (6)
วิทยาศาสตร์อื่น ๆ (22)
สินค้าอุปโภคบริโภค (2)
กลุ่มหลัก  เคมี
 
จำแนกกลุ่มย่อย
 
 

สถิติจาก truehit.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Monday, July 25, 2011 5:30 PM