พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
รายการที่ 1 ถึง 8 จากที่พบ 9 รายการ

กลุ่มหลัก พลังงาน


ชื่อเว็บไซต์ : 
สถาบันพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์
เนื้อหา : 
สถาบันพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ อยู่ในสังกัดของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ภาษาที่ใช้ : 
[ไทย/อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
พลังงาน , พลังงานทางเลือก
ชื่อเว็บไซต์ : 
เครือข่ายสารสนเทศด้านพลังานและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
เนื้อหา : 
เครือข่ายสารสนเทศด้านพลังานและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ Thailand Energy and Environment Network (TEENET) เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการ ข้อมูลข่าวสารสนเทศด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ที่มีทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ช่วยลดความซ้ำซ้อนของการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศตลอดจนก่อให้เกิด การเผยแพร่ และการแลกเปลี่ยนข้อมูล ในลักษณะเครือข่ายที่ประสานงานกัน ทำให้สามารถตอบสนองความต้องการข้อมูลดังกล่าวได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยมีสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้บริหารโครงการ กลุ่มฐานข้อมูลที่ให้บริการประกอบด้วย สถานการณ์พลังงาน รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัยด้านพลังงานของ ประเทศไทย ข้อมูลภูมิอากาศ ข้อมูลเศรษฐศาสตร์ ข้อมูลด้านเทคโนโลยีและประสิทธิภาพพลังงาน เพื่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน สารคดี เพื่อการอนุรักษ์ พลังงาน กระดานข่าวถามตอบปัญหาพลังงาน
ภาษาที่ใช้ : 
[ไทย/อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
พลังงาน , อื่นๆ
ชื่อเว็บไซต์ : 
International Nuclear Information System (INIS)
เนื้อหา : 
ฐานข้อมูล INIS ของประเทศไทย คือ ฐานข้อมูล รายงานวิจัย พัฒนา วิทยานิพนธ์ รายงานการประชุม วิชาการ บทความ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในประเทศไทย และเผยแพร่ในระบบสารสนเทศนิวเคลียร์ระหว่างประเทศของทบวงการพลังงานปรมาณู ระหว่างประเทศ
ภาษาที่ใช้ : 
[ไทย/อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
พลังงาน , อื่นๆ
ชื่อเว็บไซต์ : 
ฐานข้อมูลพลังงานทดแทน
เนื้อหา : 
ฐานข้อมูลพลังงานทดแทน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ให้ข้อมูลเบื้องต้น ศักยภาพ และงานวิจัย พลังงานทดแทน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานจากขยะ แก๊สชีวภาพ มีเทน ไฮโดรเจนและเซลล์เชื้อเพลิง
ภาษาที่ใช้ : 
[ไทย]
กลุ่มข้อมูล : 
พลังงาน , พลังงานทางเลือก
ชื่อเว็บไซต์ : 
Microbial Fuel Cells
เนื้อหา : 
เป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับเซลเชื้อเพลิงแบคทีเรีย (Microbial Fuel Cells; MFCs) จัดทำโดยกลุ่มนักวิจัยที่ทำงานด้านนี้ ให้ข้อมูลตั้งแต่หลักการ งานวิจัย เทคโนโลยี และข่าวความเคลื่อนไหวต่างๆ
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
พลังงาน , พลังงานทางเลือก
ชื่อเว็บไซต์ : 
Methanol Institute
เนื้อหา : 
สถาบันเมทานอลเป็นสมาคมการค้าของอเมริกา ตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1989 เพื่อล็อบบี้สภาคองเกรสให้สนับสนุนตลาดเชื้อเพลิงเมทานอล ในเว็บไซต์ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเมทานอล เช่น คุณสมบัติ ความปลอดภัย พิษ งานวิจัย รายงาน มาตรฐาน
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
พลังงาน , พลังงานทางเลือก
ชื่อเว็บไซต์ : 
Biomass Conversion Research Laboratory
เนื้อหา : 
Biomass Conversion Research Laboratory at Michigan State University is to develop cost effective and environmentally attractive means of generating fuels, chemicals, materials, foods and feeds from renewable plant biomass.
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับชีวมวลของ Michigan State University มีทั้งงานวิจัย สิ่งพิมพ์ งานนำเสนอ (ไฟล์ Presentation) และลิงก์ที่เกี่ยวข้อง สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ฟรี
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
พลังงาน , พลังงานทางเลือก
ชื่อเว็บไซต์ : 
Biotechnology for Biofuels
เนื้อหา : 
Biotechnology for Biofuels is an open access, peer-reviewed online journal featuring high-quality studies describing technological and operational advances in the production of biofuels from biomass.
Biotechnology for Biofuels focuses on the following areas:
* Development of plants for biofuels production
* Plant deconstruction
* Pretreatment and fractionation
* Enzyme production and enzymatic conversion
* Fermentation and bioconversion
* Integrated systems
* Process design and economics
* Life cycle studies
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
พลังงาน , พลังงานทางเลือก


หน้าที่    1 | 2  

   

จำแนกกลุ่มหลัก

Information science (16)
คอมพิวเตอร์ (24)
เคมี (66)
พลังงาน (9)
พืชและสมุนไพร (6)
ยาและเครื่องสำอาง (8)
สิ่งแวดล้อม (13)
อาหาร (28)
พจนานุกรม สารานุกรม (18)
วัสดุศาสตร์ (8)
การเกษตร (6)
วิทยาศาสตร์อื่น ๆ (22)
สินค้าอุปโภคบริโภค (2)
กลุ่มหลัก  พลังงาน
 
จำแนกกลุ่มย่อย
 
 

สถิติจาก truehit.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Monday, July 25, 2011 5:30 PM