พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
รายการที่ 1 ถึง 8 จากที่พบ 8 รายการ

กลุ่มหลัก ยาและเครื่องสำอาง


ชื่อเว็บไซต์ : 
ข้อมูลที่น่าสนใจทั่วไปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
เนื้อหา : 
สามารถสืบค้นทะเบียน ผู้ประกอบการ ที่อยู่ และผู้ผลิต จากประเภทของเครื่องสำอาง ที่อยู่ในการกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ภาษาที่ใช้ : 
[ไทย]
กลุ่มข้อมูล : 
ยาและเครื่องสำอาง , เครื่องสำอาง
ชื่อเว็บไซต์ : 
ยากับคุณ (Ya&You)
เนื้อหา : 
สืบค้นและบริการข้อมูลความรู้ด้านยาและสุขภาพ พัฒนาขึ้นโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) และ มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา (มูลนิธิวพย.) เพื่อส่งเสริมการใช้ยาและการดูแลสุขภาพอย่างถูกต้องเหมาะสม หากผู้ใช้ยามีความรู้ความเข้าใจในยาที่ตนเองใช้หรือภาวะสุขภาพของตน สามารถใช้ยาอย่างถูกต้องเหมาะสม จะส่งผลให้การใช้ยาได้ผลการรักษาที่ต้องการ ช่วยลดโอกาสการเกิดอาการข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์ อันตรายจากการใช้ยา รวมถึงสามารถใช้ยาอย่างคุ้มค่า ช่วยลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นอีกด้วย
ภาษาที่ใช้ : 
[ไทย]
กลุ่มข้อมูล : 
ยาและเครื่องสำอาง , ยา
ชื่อเว็บไซต์ : 
Drugs.com
เนื้อหา : 
Internet’s most trusted resource for drug and related health information. It presents independent, objective, comprehensive and up-to-date information in a clear and concise format for both consumers and healthcare professionals.
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
ยาและเครื่องสำอาง , ยา
ชื่อเว็บไซต์ : 
DrugDigest
เนื้อหา : 
Noncommercial, evidence-based, consumer health and drug information site dedicated to empowering consumers to make informed choices about drugs and treatment options.
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
ยาและเครื่องสำอาง , ยา
ชื่อเว็บไซต์ : 
ศูนย์ข้อมูลเครื่องสำอาง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
เนื้อหา : 
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องสำอาง แบ่งเป็นความรู้ทั่วไป ความรู้ทั่วไปที่นักวิชาการควรทราบ ก้าวทันโลก การบริการ แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และ FAQ
ภาษาที่ใช้ : 
[ไทย]
กลุ่มข้อมูล : 
ยาและเครื่องสำอาง , เครื่องสำอาง
ชื่อเว็บไซต์ : 
Cosmetic Ingredient Review (CIR)
เนื้อหา : 
The Cosmetic Ingredient Review thoroughly reviews and assesses the safety of ingredients used in cosmetics in an open, unbiased, and expert manner, and publishes the results in the peer-reviewed scientific literature.

CIR เป็นหน่วยงานที่ประเมินความปลอดภัยของสารเคมีที่ใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและออกรายงานที่เกี่ยวข้อง โดยเอกสารรายงานบางส่วนให้ฟรี บางส่วนเผยแพร่ในวารสารวิชาการ
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
ยาและเครื่องสำอาง , เครื่องสำอาง
ชื่อเว็บไซต์ : 
Cosmeticsinfo.org
เนื้อหา : 
Cosmeticsinfo.org is an information Web site that includes factual, scientific information on ingredients most commonly used in cosmetics and personal care products in the United States. The Personal Care Products Council (the Council) and its member companies sponsor this Web site to provide consumers with easily accessible comprehensive safety information on cosmetics and personal care products and to help consumers make informed purchases.
This Web site contains information about the safety, testing, and regulation of cosmetics and personal care products and their ingredients. The site is divided into two primary sections; safety information pages and an ingredient database.
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
ยาและเครื่องสำอาง , เครื่องสำอาง
ชื่อเว็บไซต์ : 
Japanese Pharmacopoeia, Seventeenth Edition (JP17) 2016
เนื้อหา : 
Japanese Pharmacopoeia 17 edition, Official from April 1, 2016 by The Minister of Health, Labour and Welfare , Japan
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
ยาและเครื่องสำอาง , เครื่องสำอาง


หน้าที่    1  

   

จำแนกกลุ่มหลัก

Information science (16)
คอมพิวเตอร์ (24)
เคมี (66)
พลังงาน (9)
พืชและสมุนไพร (6)
ยาและเครื่องสำอาง (8)
สิ่งแวดล้อม (13)
อาหาร (28)
พจนานุกรม สารานุกรม (18)
วัสดุศาสตร์ (8)
การเกษตร (6)
วิทยาศาสตร์อื่น ๆ (22)
สินค้าอุปโภคบริโภค (2)
กลุ่มหลัก  ยาและเครื่องสำอาง
 
จำแนกกลุ่มย่อย
 
 

สถิติจาก truehit.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Monday, July 25, 2011 5:30 PM