พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
รายการที่ 17 ถึง 24 จากที่พบ 28 รายการ

กลุ่มหลัก อาหาร


ชื่อเว็บไซต์ : 
Safe Practices for Food Processes
เนื้อหา : 
ข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยสำหรับกระบวนการแปรรูปอาหาร มีเอกสารย่อย 4 ชุด
----Analysis and Evaluation of Preventive Control Measures for the Control and Reduction/Elimination of Microbial Hazards on Fresh and Fresh-Cut Produce
----Evaluation and Definition of Potentially Hazardous Foods
----Kinetics of Microbial Inactivation for Alternative Food Processing Technologies
----Processing Parameters Needed to Control Pathogens in Cold Smoked Fish
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
อาหาร , ความปลอดภัยอาหาร
ชื่อเว็บไซต์ : 
AOAC® Official Methods revision 1 ปี 2006
เนื้อหา : 
ให้เฉพาะ method ที่มีการ revised
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
อาหาร , วิเคราะห์
ชื่อเว็บไซต์ : 
Lipid Library
เนื้อหา : 
Lipid Library จัดทำโดย AOCS ให้ข้อมูลต่าง ๆ เช่น Lipid Chemistry, Biology, Technology and Analysis, mass spectrometry, composition, biochemistry and function
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
อาหาร , เคมีอาหาร
ชื่อเว็บไซต์ : 
สถาบันมาตราฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย
เนื้อหา : 
ให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับอาหารฮาลาล การรับรองมาตรฐานอาหารฮาลาล รายชื่อสถานประกอบการที่ได้รับการรับรอง สารเคมีที่รับรองฮาลาล ฯลฯ
ภาษาที่ใช้ : 
[ไทย/อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
อาหาร , มาตรฐานอาหาร
ชื่อเว็บไซต์ : 
Microbiological Criteria - EUROPA
เนื้อหา : 
EUROPA - Food Safety - Biological Safety of Food - Salmonella and Food-borne Diseases - Microbiological Criteria
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ Microbiological Criteria โดยให้เป็นหลักการและอ้างถึงเอกสาร เช่น Discussion paper, เอกสารที่เป็น Guidance ต่าง ๆ

*** หมายเหตุ ค่าของ Microbiological Criteria ไม่ได้มีการกำหนดเป็นมาตรฐานที่แน่ชัด มีเป็นเพียงค่าที่บอกคร่าว ๆ ในลักษณะของคำแนะนำ ในอาหารบางชนิด ***
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
อาหาร , ความปลอดภัยอาหาร
ชื่อเว็บไซต์ : 
Elemental Analysis Manual (EAM) - FDA
เนื้อหา : 
Elemental Analysis Manual (EAM) for Food and Related Products provides a repository of the analytical methods used in FDA laboratories to examine food for toxic and nutrient elements for regulatory purposes. The manual also provides general guidance on related aspects of a laboratory analysis.
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
อาหาร , วิเคราะห์
ชื่อเว็บไซต์ : 
อาหารพื้นบ้านล้านนา
เนื้อหา : 
จัดทำโดยสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รวบรวมอาหารพื้นบ้านล้านนาจากผู้รู้ด้านอาหาร พื้นบ้านในท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 29 ราย รวบรวมตำรับอาหารต่างๆ ที่ใช้ส่วนผสมที่มีอยู่เฉพาะถิ่นภาคเหนือ รวมถึงอาหารของชาวล้านนา ที่เป็นภูมิปัญญาในการปรุงอาหารของท้องถิ่น จำนวน 160 รายการ ครอบคลุมทุกประเภทอาหาร ตามวิธีทำ ได้แก่ แกง คั่ว จอ เจียว ตำ ยำ นึ่ง น้ำพริก มอบ ลาบ ส้า อ็อก แอ็บ อุ๊ก/ฮุ่ม หมักดอง เคี่ยว และขนม ของว่าง ให้ข้อมูลของอาหารแต่ละตำรับ ประกอบด้วย สูตรอาหาร วิธีทำ เคล็บลับในการปรุง และการเลือกส่วนผสม ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสมพร้อมภาพประกอบ และประโยชน์ที่มีต่อสุขภาพ ด้านโภชนาการและคุณค่าทางยา
ภาษาที่ใช้ : 
[ไทย/อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
อาหาร , อื่นๆ
ชื่อเว็บไซต์ : 
Color Additives for Use in US in Foods, Drugs, Cosmetics, and Medical Devices
เนื้อหา : 
Color Additive Inventories ที่ใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกาสำหรับใช้ในอาหาร ยา เครื่องสำอาง และอุปกรณ์ทางการแพทย์ จัดทำเป็นตารางสรุป และมีลิงก์เชื่อมโยงไปยังกฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
อาหาร , มาตรฐานอาหาร


หน้าที่    1 | 2 | 3 | 4  

   

จำแนกกลุ่มหลัก

Information science (16)
คอมพิวเตอร์ (24)
เคมี (66)
พลังงาน (9)
พืชและสมุนไพร (6)
ยาและเครื่องสำอาง (8)
สิ่งแวดล้อม (13)
อาหาร (28)
พจนานุกรม สารานุกรม (18)
วัสดุศาสตร์ (8)
การเกษตร (6)
วิทยาศาสตร์อื่น ๆ (22)
สินค้าอุปโภคบริโภค (2)
กลุ่มหลัก  อาหาร
 
จำแนกกลุ่มย่อย
 
 

สถิติจาก truehit.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Monday, July 25, 2011 5:30 PM