พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
รายการที่ 25 ถึง 28 จากที่พบ 28 รายการ

กลุ่มหลัก อาหาร


ชื่อเว็บไซต์ : 
Drinking Water Treatability Database
เนื้อหา : 
The Drinking Water Treatability Database (TDB) presents referenced information on the control of contaminants in drinking water.
ค้นได้ทั้งจากสิ่งที่ปนเปื้อน เช่น สารเคมี จุลินทรีย์ และจากวิธีบำบัดน้ำ
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
อาหาร , ความปลอดภัยอาหาร
ชื่อเว็บไซต์ : 
Chemistry Laboratory Guidebook - FSIS
เนื้อหา : 
Chemistry Laboratory Guidebook contains test methods used by Food Safety and Inspection Service (FSIS) Laboratories to support the Agency's inspection program, ensuring that meat, poultry, and egg products are safe, wholesome and accurately labeled.

The Guidebook contains methods for the analysis of food composition, food additives, nutrients, veterinary drug and pesticide residues.
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
อาหาร , วิเคราะห์
ชื่อเว็บไซต์ : 
Microbiology Laboratory Guidebook - FSIS
เนื้อหา : 
The Guidebook contains current protocols for analytical tests required by Food Safety and Inspection Service (FSIS) regulatory activities on meat, poultry and egg products (The methods described in this guidebook are for use by the FSIS laboratories). Specifically, microbiological methods are presented for sample preparation, isolation and identification of the major foodborne pathogenic microorganisms and their toxins, meat tissue species identification, and the detection of extraneous materials and antimicrobial residues. Media and reagent formulations, and Most Probable Number Tables are contained in an appendix.
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
อาหาร , วิเคราะห์
ชื่อเว็บไซต์ : 
Analytical Methods - Corn Refiners Association
เนื้อหา : 
วิธีวิเคราะห์ของ Corn Refiners Association (CRA); Corn, Corn Starch (Unmodified), Corn Starch (Modified), Dextrin, Corn Syrup, Corn Sugar, Feedstuffs, Corn Oil, Steepwater, Fuel Ethanol, Citric Acid, Combined Methods, Reagents & Indicators, Statistical Principles
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
อาหาร , วิเคราะห์


หน้าที่    1 | 2 | 3 | 4  

   

จำแนกกลุ่มหลัก

Information science (16)
คอมพิวเตอร์ (24)
เคมี (66)
พลังงาน (9)
พืชและสมุนไพร (6)
ยาและเครื่องสำอาง (8)
สิ่งแวดล้อม (13)
อาหาร (28)
พจนานุกรม สารานุกรม (18)
วัสดุศาสตร์ (8)
การเกษตร (6)
วิทยาศาสตร์อื่น ๆ (22)
สินค้าอุปโภคบริโภค (2)
กลุ่มหลัก  อาหาร
 
จำแนกกลุ่มย่อย
 
 

สถิติจาก truehit.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Monday, July 25, 2011 5:30 PM