พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
รายการที่ 17 ถึง 18 จากที่พบ 18 รายการ

กลุ่มหลัก พจนานุกรม สารานุกรม


ชื่อเว็บไซต์ : 
ODLIS — Online Dictionary for Library and Information Science
เนื้อหา : 
พจนานุกรมออนไลน์ด้านห้องสมุดและสารสนเทศ จัดทำโดย Joan M. Reitz จาก Ruth A. Haas Library, Western Connecticut State University (WCSU)
ภาษาที่ใช้ : 
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
พจนานุกรม สารานุกรม , พจนานุกรม
ชื่อเว็บไซต์ : 
คำศัพท์ - สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
เนื้อหา : 
ให้ข้อมูลคำศัพท์ ความหมาย ที่เกียวข้องกับเหล็ก เหล็กกล้า จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
ภาษาที่ใช้ : 
[ไทย/อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
พจนานุกรม สารานุกรม , พจนานุกรม


หน้าที่    1 | 2 | 3  

   

จำแนกกลุ่มหลัก

Information science (16)
คอมพิวเตอร์ (24)
เคมี (66)
พลังงาน (9)
พืชและสมุนไพร (6)
ยาและเครื่องสำอาง (8)
สิ่งแวดล้อม (13)
อาหาร (28)
พจนานุกรม สารานุกรม (18)
วัสดุศาสตร์ (8)
การเกษตร (6)
วิทยาศาสตร์อื่น ๆ (22)
สินค้าอุปโภคบริโภค (2)
กลุ่มหลัก  พจนานุกรม สารานุกรม
 
จำแนกกลุ่มย่อย
 
 

สถิติจาก truehit.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Monday, July 25, 2011 5:30 PM