พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
รายการที่ 1 ถึง 2 จากที่พบ 2 รายการ

กลุ่มหลัก อาหาร
กลุ่มย่อย อื่นๆ


ชื่อเว็บไซต์ : 
การจัดทำสถานภาพและพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีการผลิต ของอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย
เนื้อหา : 
การจัดทำสถานภาพและพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีการผลิต ของอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย (Status and Database Programme on Processing Technology of Thai Food Industry in Thailand) เพื่อแสดงระดับความสามารถของเทคโนโลยีการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมอาหารไทย ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากการสำรวจโรงงานอุตสาหกรรมอาหารทั่วประเทศ จำนวน 1,129 โรงงาน ณ พ.ศ. 2548-2549
ภาษาที่ใช้ :
[ไทย]
กลุ่มข้อมูล : 
อาหาร , อื่นๆ
ชื่อเว็บไซต์ : 
อาหารพื้นบ้านล้านนา
เนื้อหา : 
จัดทำโดยสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รวบรวมอาหารพื้นบ้านล้านนาจากผู้รู้ด้านอาหาร พื้นบ้านในท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 29 ราย รวบรวมตำรับอาหารต่างๆ ที่ใช้ส่วนผสมที่มีอยู่เฉพาะถิ่นภาคเหนือ รวมถึงอาหารของชาวล้านนา ที่เป็นภูมิปัญญาในการปรุงอาหารของท้องถิ่น จำนวน 160 รายการ ครอบคลุมทุกประเภทอาหาร ตามวิธีทำ ได้แก่ แกง คั่ว จอ เจียว ตำ ยำ นึ่ง น้ำพริก มอบ ลาบ ส้า อ็อก แอ็บ อุ๊ก/ฮุ่ม หมักดอง เคี่ยว และขนม ของว่าง ให้ข้อมูลของอาหารแต่ละตำรับ ประกอบด้วย สูตรอาหาร วิธีทำ เคล็บลับในการปรุง และการเลือกส่วนผสม ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสมพร้อมภาพประกอบ และประโยชน์ที่มีต่อสุขภาพ ด้านโภชนาการและคุณค่าทางยา
ภาษาที่ใช้ :
[ไทย/อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
อาหาร , อื่นๆ


หน้าที่    1  

   
กลุ่มหลัก  อาหาร
จำแนกกลุ่มย่อย
 

จำแนกกลุ่มหลัก

Information science (16)
คอมพิวเตอร์ (24)
เคมี (66)
พลังงาน (9)
พืชและสมุนไพร (6)
ยาและเครื่องสำอาง (8)
สิ่งแวดล้อม (13)
อาหาร (28)
พจนานุกรม สารานุกรม (18)
วัสดุศาสตร์ (8)
การเกษตร (6)
วิทยาศาสตร์อื่น ๆ (22)
สินค้าอุปโภคบริโภค (2)
 
 

สถิติจาก truehit.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Monday, July 25, 2011 5:29 PM