พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
รายการที่ 1 ถึง 8 จากที่พบ 8 รายการ

กลุ่มหลัก เคมี
กลุ่มย่อย การวิเคราะห์


ชื่อเว็บไซต์ : 
NIOSH Manual of Analytical Methods (NMAM)
เนื้อหา : 
วิธีสุ่มตัวอย่างและการวิเคราะห์สารปนเปื้อนในอากาศภายในที่ทำงาน (workplace air), ในเลือดและปัสสาวะของคนงาน จัดทำโดยหน่วยงาน NIOSH นอกจากนี้ยังให้ข้อมูล experimental protocols and performance criteria, quality assurance, sampling, portable instrumentation, ฯลฯ
ภาษาที่ใช้ :
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
เคมี , การวิเคราะห์
ชื่อเว็บไซต์ : 
Pesticide Analytical Manual (PAM)
เนื้อหา : 
The Pesticide Analytical Manual (PAM) is published by FDA as a repository of the analytical methods used in FDA laboratories to examine food for pesticide residues for regulatory purposes (40 CFR 180.101 (c)).
ภาษาที่ใช้ :
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
เคมี , การวิเคราะห์
ชื่อเว็บไซต์ : 
QSAR World
เนื้อหา : 
QSAR World is a free online resource dedicated to the science of quantitative structure activity relationship (QSAR) modelling. It is a community initiative by Strand Life Sciences for professionals, researchers and students of QSAR and modelling. The objective is to bring comprehensive technical and business content to all the people interested in QSAR.
ภาษาที่ใช้ :
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
เคมี , การวิเคราะห์
ชื่อเว็บไซต์ : 
Titration and titrimetric methods
เนื้อหา : 
www.titrations.info is owned and maintained by www.ChemBuddy.com, producer of general chemistry software.
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการไตรเตรต เช่น ข้อมูลเบื้องต้น, End point, เครื่องแก้วที่ใช้ มีการแบ่งหัวข้อเป็น Titration, Acid-Base, Potentiometric, Precipitation, และ Complexometric

==> แบ่งปัน <==
ภาษาที่ใช้ :
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
เคมี , การวิเคราะห์
ชื่อเว็บไซต์ : 
Index of Sampling & Analytical Methods (OSHA)
เนื้อหา : 
An alphabetical list of chemicals that have either a validated or partially validated OSHA method. Some chemicals may be listed by their common synonym. The index includes the method number, validation status, CAS no., analytical instrument and sampling device.
ภาษาที่ใช้ :
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
เคมี , การวิเคราะห์
ชื่อเว็บไซต์ : 
Labs21®
เนื้อหา : 
Laboratories for the 21st Century (Labs21) is dedicated to the pursuit of sustainable, high-performance, and low-energy laboratories that will: Minimize overall environmental impacts. Protect occupant safety. Optimize whole building efficiency on a life-cycle basis. Establish goals, track performance, and share results for continuous improvement.
ภาษาที่ใช้ :
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
เคมี , การวิเคราะห์
ชื่อเว็บไซต์ : 
Quantifying Uncertainty in Analytical Measurement
เนื้อหา : 
This web site contains :
Guide: Quantifying Uncertainty in Analytical Measurement 2nd edition (2000). The text can be searched using google local search engine.
Monte-Carlo Method: to calulate the measurement uncertainty.
Blog: Recent developments and interesting facts etc.
Information: Usefull links, lectures, software
Eurachem/Citac Guidelines that can download in pdf file "Quantifying Uncertainty in Analytical Measurement 2nd edition (2000)", "Traceability in Chemical Measurement (2003)", "Use of Uncertainty Information in Compliance Assessment (2007)"
ภาษาที่ใช้ :
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
เคมี , การวิเคราะห์
ชื่อเว็บไซต์ : 
Eurachem Publications
เนื้อหา : 
Eurachem publishes guidance documents and information leaflets on a range of issues in quality and accreditation for analytical measurement.
มีเอกสารที่สามารถดาวน์โหลดฟรี
ภาษาที่ใช้ :
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
เคมี , การวิเคราะห์


หน้าที่    1  

   
กลุ่มหลัก  เคมี
จำแนกกลุ่มย่อย
 

จำแนกกลุ่มหลัก

Information science (16)
คอมพิวเตอร์ (24)
เคมี (66)
พลังงาน (9)
พืชและสมุนไพร (6)
ยาและเครื่องสำอาง (8)
สิ่งแวดล้อม (13)
อาหาร (28)
พจนานุกรม สารานุกรม (18)
วัสดุศาสตร์ (8)
การเกษตร (6)
วิทยาศาสตร์อื่น ๆ (22)
สินค้าอุปโภคบริโภค (2)
 
 

สถิติจาก truehit.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Monday, July 25, 2011 5:29 PM