พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
รายการที่ 1 ถึง 2 จากที่พบ 2 รายการ

กลุ่มหลัก วัสดุศาสตร์
กลุ่มย่อย เซรามิก แก้ว


ชื่อเว็บไซต์ : 
Ceramics WebBook
เนื้อหา : 
The Ceramics WebBook is an gateway to evaluated data, a guide to data centers and sources and a repository for tools and resources for ceramics.
ภาษาที่ใช้ :
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
วัสดุศาสตร์ , เซรามิก แก้ว
ชื่อเว็บไซต์ : 
Ceramic Color DataBase
เนื้อหา : 
This CCDB (Ceramic Color DataBase) offers such information as visual surface, ratio of compounds and firing conditions for glaze test pieces selected as most significant from the enormous collection. Currently we are adding to this data and eventually we will have data for approximately 50000 pieces. Glazes introduced in this database are Japanese or Chinese traditional and crystal glazes.
The data types shown below will be offered for the individual test pieces.
(1) Reference Number
(2) Glaze Name 1 (traditional name)
(3) Glaze Name 2 (named by content, materials)
(4) Glaze Name 3 (named by color, texture)
(5) Firing Temperature
(6) Firing Type
(7) Color (Munsell Renotation System)
(8) Surface Condition
(9) Seger Formula
(10) Coloring Element
(11) Comment, Recipe
(12) Picture
ภาษาที่ใช้ :
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
วัสดุศาสตร์ , เซรามิก แก้ว


หน้าที่    1  

   
กลุ่มหลัก  วัสดุศาสตร์
จำแนกกลุ่มย่อย
 

จำแนกกลุ่มหลัก

Information science (16)
คอมพิวเตอร์ (24)
เคมี (66)
พลังงาน (9)
พืชและสมุนไพร (6)
ยาและเครื่องสำอาง (8)
สิ่งแวดล้อม (13)
อาหาร (28)
พจนานุกรม สารานุกรม (18)
วัสดุศาสตร์ (8)
การเกษตร (6)
วิทยาศาสตร์อื่น ๆ (22)
สินค้าอุปโภคบริโภค (2)
 
 

สถิติจาก truehit.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Monday, July 25, 2011 5:29 PM