พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
รายการที่ 1 ถึง 2 จากที่พบ 2 รายการ

กลุ่มหลัก พืชและสมุนไพร
กลุ่มย่อย พืช


ชื่อเว็บไซต์ : 
Plant Hormones Website
เนื้อหา : 
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ Plant Hormones (Abscisic acid, Auxins, Cytokininss, Ethylene, Gibberellins) งานวิจัยต่างๆ เช่น ประวัติการค้นพบ สูตรโครงสร้าง การสังเคราะห์ รวมทั้งเอกสารอ้างอิงและลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

** ในส่วนของ Gibberellins ให้ข้อมูล Mass Spectrum ด้วย **
ภาษาที่ใช้ :
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
พืชและสมุนไพร , พืช
ชื่อเว็บไซต์ : 
สารานุกรมพืชในประเทศไทย
เนื้อหา : 
สารานุกรมพืชในประเทศไทย เรียบเรียงโดย ราชันย์ ภู่มา สำนักงานหอพรรณไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
สารานุกรมพืช (ฉบับหอพรรณไม้) เป็นการรวบรวมข้อมูลด้านพรรณพืชในประเทศไทย ครอบคลุมข้อมูลในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะอนุกรมวิธานพืช ที่บรรยายลักษณะทางพฤกษศาสตร์อย่างครบถ้วน
ภาษาที่ใช้ :
[ไทย]
กลุ่มข้อมูล : 
พืชและสมุนไพร , พืช


หน้าที่    1  

   
กลุ่มหลัก  พืชและสมุนไพร
จำแนกกลุ่มย่อย
 

จำแนกกลุ่มหลัก

Information science (16)
คอมพิวเตอร์ (24)
เคมี (66)
พลังงาน (9)
พืชและสมุนไพร (6)
ยาและเครื่องสำอาง (8)
สิ่งแวดล้อม (13)
อาหาร (28)
พจนานุกรม สารานุกรม (18)
วัสดุศาสตร์ (8)
การเกษตร (6)
วิทยาศาสตร์อื่น ๆ (22)
สินค้าอุปโภคบริโภค (2)
 
 

สถิติจาก truehit.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Monday, July 25, 2011 5:29 PM