พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
รายการที่ 1 ถึง 2 จากที่พบ 2 รายการ

กลุ่มหลัก เคมี
กลุ่มย่อย การสังเคราะห์_เตรียม


ชื่อเว็บไซต์ : 
เอกสารข้อมูลความปลอดภัย ของ บริษัท Sigma-Aldrich
เนื้อหา : 
สามารถค้นหาและดาวน์โหลดข้อมูลความปลอดภัย ของสารเคมีของบริษัท Sigma-Aldrich
ภาษาที่ใช้ :
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
เคมี , การสังเคราะห์_เตรียม
ชื่อเว็บไซต์ : 
Organic Syntheses Website and Database
เนื้อหา : 
ให้ข้อมูลการสังเคราะห์ การเตรียม สารประกอบอินทรีย์ (Organic Compounds) มาจากหนังสือ Organic Syntheses ซึ่งมีการจัดทำมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1921 สามารถสืบค้นโดยใช้ คำค้น เช่น ชื่อสารเคมี CAS No. สูตรโครงสร้าง (ต้องมี Plug-in) ฯลฯ
ภาษาที่ใช้ :
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
เคมี , การสังเคราะห์_เตรียม


หน้าที่    1  

   
กลุ่มหลัก  เคมี
จำแนกกลุ่มย่อย
 

จำแนกกลุ่มหลัก

Information science (16)
คอมพิวเตอร์ (24)
เคมี (66)
พลังงาน (9)
พืชและสมุนไพร (6)
ยาและเครื่องสำอาง (8)
สิ่งแวดล้อม (13)
อาหาร (28)
พจนานุกรม สารานุกรม (18)
วัสดุศาสตร์ (8)
การเกษตร (6)
วิทยาศาสตร์อื่น ๆ (22)
สินค้าอุปโภคบริโภค (2)
 
 

สถิติจาก truehit.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Monday, July 25, 2011 5:29 PM