พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
รายการที่ 1 ถึง 6 จากที่พบ 6 รายการ

กลุ่มหลัก คอมพิวเตอร์
กลุ่มย่อย เสิร์ชเอนจิน


ชื่อเว็บไซต์ : 
Bing
เนื้อหา : 
เสิร์ชเอนจิน (search engine) หรือ โปรแกรมค้นหา ของไมโครซอฟต์ มีหน้าจออินเทอร์เฟสที่สวยงามน่าใช้
ภาษาที่ใช้ :
[ไทย/อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
คอมพิวเตอร์ , เสิร์ชเอนจิน
ชื่อเว็บไซต์ : 
BASE - Bielefeld Academic Search Engine
เนื้อหา : 
BASE is the name of the multi-disciplinary search engine for academically relevant web resources which was created and developed by Bielefeld University Library. It is based on search technology provided by FAST Search & Transfer, a Norwegian company.

In comparison to commercial search engines, BASE is distinguished for the following features:

Intellectually selected resources
--Only document servers that comply with the specific requirements of academic quality and relevance are included
--A data resources inventory provides transparency in the searches
--Searches full text plus meta data (depending on the resource)
--Discloses web resources of the "Deep Web", which are ignored by commercial search engines or get lost in the vast quantity of hits.
--The display of search results includes precise bibliographic data (if provided in the resource)
--Several options for sorting the result list
--"Refine your search result" options (authors, resources, document type, language etc.)
ภาษาที่ใช้ :
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
คอมพิวเตอร์ , เสิร์ชเอนจิน
ชื่อเว็บไซต์ : 
Collecta
เนื้อหา : 
Collecta เป็นเสิร์ชเอนจิน (search engine) หรือ โปรแกรมค้นหา ที่สืบค้นข้อมูลแบบรีลไทม์ (real time)

Collecta is not like other search engines. The web is alive with real-time information หo Collecta monitors the update streams of news sites, popular blogs and social media, so we can show you results as they happen.
ภาษาที่ใช้ :
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
คอมพิวเตอร์ , เสิร์ชเอนจิน
ชื่อเว็บไซต์ : 
INFOMINE
เนื้อหา : 
INFOMINE is a virtual library of Internet resources relevant to faculty, students, and research staff at the university level. It contains useful Internet resources such as databases, electronic journals, electronic books, bulletin boards, mailing lists, online library card catalogs, articles, directories of researchers, and many other types of information.
INFOMINE is librarian built. Librarians from the University of California, Wake Forest University, California State University, the University of Detroit - Mercy, and other universities and colleges have contributed to building INFOMINE.
ภาษาที่ใช้ :
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
คอมพิวเตอร์ , เสิร์ชเอนจิน
ชื่อเว็บไซต์ : 
WolframAlpha - A Computational knowledge engine
เนื้อหา : 
Wolfram|Alpha is a computational knowledge engine. It generates output by doing computations from its own internal knowledge base, instead of searching the web and returning links.
ภาษาที่ใช้ :
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
คอมพิวเตอร์ , เสิร์ชเอนจิน
ชื่อเว็บไซต์ : 
Bingle
เนื้อหา : 
สืบค้นครั้งเดียวได้ผลลัพธ์ทั้งจาก Bing และ Google
(Search Bing and Google at the same time and compare the results!) ‎
‎ ‎
‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎
‎ ‎‎ ‎
ภาษาที่ใช้ :
[ไทย/อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
คอมพิวเตอร์ , เสิร์ชเอนจิน


หน้าที่    1  

   
กลุ่มหลัก  คอมพิวเตอร์
จำแนกกลุ่มย่อย
 

จำแนกกลุ่มหลัก

Information science (16)
คอมพิวเตอร์ (24)
เคมี (66)
พลังงาน (9)
พืชและสมุนไพร (6)
ยาและเครื่องสำอาง (8)
สิ่งแวดล้อม (13)
อาหาร (28)
พจนานุกรม สารานุกรม (18)
วัสดุศาสตร์ (8)
การเกษตร (6)
วิทยาศาสตร์อื่น ๆ (22)
สินค้าอุปโภคบริโภค (2)
 
 

สถิติจาก truehit.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Monday, July 25, 2011 5:29 PM