พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
รายการที่ 1 ถึง 8 จากที่พบ 8 รายการ

กลุ่มหลัก คอมพิวเตอร์
กลุ่มย่อย Hoax Email


ชื่อเว็บไซต์ : 
Urban Legends
เนื้อหา : 
Here we'll explore the fundamentals of folklore and urban legends -- what they are, where they come from, and what roles they play in human cultures, now and down through history.
นอกจากการข้อมูลอีเมล์หลอกลวง/อีเมล์ลูกโซ่ที่แยกเป็นหมวดแล้ว ในเว็บไซต์มีแบบทดสอบไอคิวเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ (Test Your Urban Legends IQ)
ภาษาที่ใช้ :
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
คอมพิวเตอร์ , Hoax Email
ชื่อเว็บไซต์ : 
Virus Hoaxes - McAfee
เนื้อหา : 
รวบรวมข่าวอีเมล์หลอกลวงเกี่ยวกับไวรัสคอมพิวเตอร์จาก McAfee บริษัทขายโปรแกรมป้องกันไวรัส
ภาษาที่ใช้ :
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
คอมพิวเตอร์ , Hoax Email
ชื่อเว็บไซต์ : 
Hoax-Slayer : Latest Email Hoaxes - Current Internet Scams
เนื้อหา : 
Hoax-Slayer is dedicated to debunking email hoaxes, thwarting Internet scammers, combating spam, and educating web users about email and Internet security issues. Hoax-Slayer allows Internet users to check the veracity of common email hoaxes and aims to counteract criminal activity by publishing information about common types of Internet scams. Hoax-Slayer also includes anti-spam tips, computer and email security information, articles about true email forwards, and much more. New articles are added to the Hoax-Slayer website every week.
ภาษาที่ใช้ :
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
คอมพิวเตอร์ , Hoax Email
ชื่อเว็บไซต์ : 
Snopes.com: Urban Legends Reference Pages
เนื้อหา : 
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอีเมล์หลอกลวง โดยมีการให้ Ratings key สำหรับแต่ละเรื่องว่าเป็นจริงมากน้อยเท่าใด และจัดแบ่งแต่ละเรื่องเป็นหมวด-หมวดย่อย
อ่านเพิ่มเติมจาก Reader's Digest เรื่อง Rumor Detectives: True Story or Online Hoax? (http://www.rd.com/your-america-inspiring-people-and-stories/rumor-detectives-true-story-or-online-hoax/article122216.html)
ภาษาที่ใช้ :
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
คอมพิวเตอร์ , Hoax Email
ชื่อเว็บไซต์ : 
Hoax Busters - the BIG LIST of Internet Hoaxes
เนื้อหา : 
ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีแยกแยะและจัดการกับอีเมล์หลอกลวง
ภาษาที่ใช้ :
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
คอมพิวเตอร์ , Hoax Email
ชื่อเว็บไซต์ : 
TruthOrFiction.com
เนื้อหา : 
The home of TruthOrFiction.com, the place to check out forwarded emails to see whether they are hoaxes, urban legends, scams, myrban myths, or the truth.
ภาษาที่ใช้ :
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
คอมพิวเตอร์ , Hoax Email
ชื่อเว็บไซต์ : 
BreakTheChain.org - Stop Junk E-mail and Misinformation
เนื้อหา : 
BreakTheChain.org tries to educate the world that e-mail is an unreliable medium for sharing information and that the first step to reducing the amount of junk out there is to stop sending it yourself.
ภาษาที่ใช้ :
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
คอมพิวเตอร์ , Hoax Email
ชื่อเว็บไซต์ : 
ThaiHoax
เนื้อหา : 
เรื่องหลอกลวงพบในไทยและเทศ
ภาษาที่ใช้ :
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
คอมพิวเตอร์ , Hoax Email


หน้าที่    1  

   
กลุ่มหลัก  คอมพิวเตอร์
จำแนกกลุ่มย่อย
 

จำแนกกลุ่มหลัก

Information science (16)
คอมพิวเตอร์ (24)
เคมี (66)
พลังงาน (9)
พืชและสมุนไพร (6)
ยาและเครื่องสำอาง (8)
สิ่งแวดล้อม (13)
อาหาร (28)
พจนานุกรม สารานุกรม (18)
วัสดุศาสตร์ (8)
การเกษตร (6)
วิทยาศาสตร์อื่น ๆ (22)
สินค้าอุปโภคบริโภค (2)
 
 

สถิติจาก truehit.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Monday, July 25, 2011 5:29 PM