พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
รายการที่ 1 ถึง 5 จากที่พบ 5 รายการ

กลุ่มหลัก Information science
กลุ่มย่อย บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์


ชื่อเว็บไซต์ : 
MARC Standards
เนื้อหา : 
The MARC formats are standards for the representation and communication of bibliographic and related information in machine-readable form. The content in this web are MARC Formats, Network Development/MARC Standards Office, NDMSO, MARC 21 and Machine Readable Cataloging.
ภาษาที่ใช้ :
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
Information science , บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
ชื่อเว็บไซต์ : 
Library of Congress Authorities
เนื้อหา : 
ศัพท์ควบคุม (Authorities) จัดทำโดย Library of Congress
ภาษาที่ใช้ :
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
Information science , บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
ชื่อเว็บไซต์ : 
Library of Congress Online Catalog
เนื้อหา : 
หมวดหมู่ออนไลน์ของ LC
ภาษาที่ใช้ :
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
Information science , บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
ชื่อเว็บไซต์ : 
Sustainability of Digital Formats: Planning for Library of Congress Collections
เนื้อหา : 
The Digital Formats Web site provides information about digital content formats. The analyses and resources presented here will increase and be updated over time. This web site has 4 parts as Introduction, Sustainability Factors, Content Categories and Format Descriptions.
ภาษาที่ใช้ :
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
Information science , บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
ชื่อเว็บไซต์ : 
National Digital Information Infrastructure and Preservation Program (NDIIPP)
เนื้อหา : 
The mission of the National Digital Information Infrastructure and Preservation Program (NDIIPP) is to develop a national strategy to collect, preserve and make available significant digital content, especially information that is created in digital form only, for current and future generations.
ภาษาที่ใช้ :
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
Information science , บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์


หน้าที่    1  

   
กลุ่มหลัก  Information science
จำแนกกลุ่มย่อย
 

จำแนกกลุ่มหลัก

Information science (16)
คอมพิวเตอร์ (24)
เคมี (66)
พลังงาน (9)
พืชและสมุนไพร (6)
ยาและเครื่องสำอาง (8)
สิ่งแวดล้อม (13)
อาหาร (28)
พจนานุกรม สารานุกรม (18)
วัสดุศาสตร์ (8)
การเกษตร (6)
วิทยาศาสตร์อื่น ๆ (22)
สินค้าอุปโภคบริโภค (2)
 
 

สถิติจาก truehit.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Monday, July 25, 2011 5:29 PM