พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
รายการที่ 1 ถึง 3 จากที่พบ 3 รายการ

กลุ่มหลัก วิทยาศาสตร์อื่น ๆ
กลุ่มย่อย ข่าวทางวิทยาศาสตร์


ชื่อเว็บไซต์ : 
Science News
เนื้อหา : 
Science News เป็นนิตยสารทางวิทยาศาสตร์ ให้ข้อมูลข่าวสาร/เรื่องราวที่เกิดขึ้นในสาขาวิทยาศาสตร์ รวมทั้งงานวิจัยใหม่ๆ
ภาษาที่ใช้ :
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
วิทยาศาสตร์อื่น ๆ , ข่าวทางวิทยาศาสตร์
ชื่อเว็บไซต์ : 
EurekAlert
เนื้อหา : 
เป็นเว็บที่จัดทำโดย AAAS (American Association for the Advancement of Science) ให้บริการข่าวสารออนไลน์ทางด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์ และเทคโนโลยี หน่วยงานต่างๆ สามารถส่งข่าว งานวิจัย ของตนเองมาเผยแพร่ได้
ภาษาที่ใช้ :
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
วิทยาศาสตร์อื่น ๆ , ข่าวทางวิทยาศาสตร์
ชื่อเว็บไซต์ : 
คันฉ่องส่องอียู - ข่าวจากสำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงบรัสเซลล์
เนื้อหา : 
รวบรวมข่าวที่เกี่ยวข้องกับการค้า เช่น มาตรการทางการค้า กฎระเบียบของสินค้าที่จะนำเข้าประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป และอื่นๆ ที่กี่ยวข้อง
ภาษาที่ใช้ :
[ไทย]
กลุ่มข้อมูล : 
วิทยาศาสตร์อื่น ๆ , ข่าวทางวิทยาศาสตร์


หน้าที่    1  

   
กลุ่มหลัก  วิทยาศาสตร์อื่น ๆ
จำแนกกลุ่มย่อย
 

จำแนกกลุ่มหลัก

Information science (16)
คอมพิวเตอร์ (24)
เคมี (66)
พลังงาน (9)
พืชและสมุนไพร (6)
ยาและเครื่องสำอาง (8)
สิ่งแวดล้อม (13)
อาหาร (28)
พจนานุกรม สารานุกรม (18)
วัสดุศาสตร์ (8)
การเกษตร (6)
วิทยาศาสตร์อื่น ๆ (22)
สินค้าอุปโภคบริโภค (2)
 
 

สถิติจาก truehit.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Monday, July 25, 2011 5:29 PM