พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
รายการที่ 1 ถึง 7 จากที่พบ 7 รายการ

กลุ่มหลัก เคมี
กลุ่มย่อย เคมีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม


ชื่อเว็บไซต์ : 
Green Chemistry - US EPA
เนื้อหา : 
เว็บไซต์เกี่ยวกับเคมีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จัดทำโดย EPA ในเว็บให้ข้อมูลพื้นฐาน โครงการและโปรแกรมของ EPA เช่น Presidential Green Chemistry Challenge Awards, Green Chemistry Education และให้ลิงก์ของหน่วยงานอื่น
ภาษาที่ใช้ :
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
เคมี , เคมีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ชื่อเว็บไซต์ : 
Greener Education Materials for Chemists (GEMs)
เนื้อหา : 
Greener Education Materials for Chemists (GEMs) is an interactive tool for the organization and dissemination of core green chemistry educational materials. The goal is to facilitate the incorporation of green chemistry materials into the curriculum by providing information about laboratory exercises, lecture materials, course syllabi and multimedia content that illustrate chemical concepts important for green chemistry. This project compliments efforts by the American Chemical Society's Green Chemistry Institute and the Environmental Protection Agency to make green chemistry educational materials more accessible to chemical educators. The database will catalyze the formation of a green chemistry education community not limited by traditional chemistry disciplines or institutional setting.
ภาษาที่ใช้ :
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
เคมี , เคมีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ชื่อเว็บไซต์ : 
Green Chemistry Network
เนื้อหา : 
The Green Chemistry Network (GCN) aims to promote awareness and facilitate education, training and practice of Green Chemistry in industry, commerce, central, regional and local government, academia and schools. The network was initially launched in 1998 with funding from the Royal Society of Chemistry and is now funded on a project-by- project basis.
ภาษาที่ใช้ :
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
เคมี , เคมีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ชื่อเว็บไซต์ : 
IUPAC Green Chemistry Directory
เนื้อหา : 
The main goal of this web directory is worlwide dissemination of Green-Sustainable Chemistry. This website is the result of a joint IUPAC-INCA project (# 2002-029-1-300). In this website contains overview, principles, research areas and links of networks and organizations such as National organizations, research institutes, people in green chemistry, etc.
ภาษาที่ใช้ :
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
เคมี , เคมีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ชื่อเว็บไซต์ : 
YALE GREEN LABORATORIES CERTIFICATION PROGRAM
เนื้อหา : 
Yale Environmental Health & Safety in conjunction with the Yale Sustainability Task Force initiatives has developed a Green Laboratories Certification Program for the University. While laboratories are unique from other areas on campus in that research is inherently resource dependant, generating a variety of regulated waste materials, the programs purpose is to raise awareness that even small changes in operation and purchasing habits can create a positive outcome. This new certification program is similar in format to the Green Office Certification Program that is underway by Yale Sustainability. These efforts are part of Yale’s overall plan to reduce greenhouse gas emissions, improve energy efficiency, and lower our collective footprint.There are menu and sub-menu as followed :
- > Reduction
------ > Chemical Substitution Tips
------ > Parts Washers
------ > Printing Wastes
------ > Hazardous Wastes Minimization Tips
------ > Lab Equipment
------ > Medical Waste Plastic Reduction
------ > Microscaling
------ > Ventilation Energy Reduction
- > Reuse
------ > Plexiglass Shielding
------ > Surplus Chemicals Program
------ > Solvent Recovery
- > Recycling
------ > Fluorescent Bulbs - Universal Waste
------ > Lead
------ > Mercury Reduction
------ > Silver Recovery
------ > Used Electronics
ภาษาที่ใช้ :
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
เคมี , เคมีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ชื่อเว็บไซต์ : 
Safer Chemical Ingredients List
เนื้อหา : 
รายชื่อสารเคมีที่ปอลดภัยกว่า จัดทำโดย US EPA
The Safer Chemical Ingredients List (SCIL) is a list of chemical ingredients, arranged by functional-use class, that the Safer Choice Program has evaluated and determined to be safer than traditional chemical ingredients. This list is designed to help manufacturers find safer chemical alternatives that meet the criteria of the Safer Choice Program.
ภาษาที่ใช้ :
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
เคมี , เคมีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ชื่อเว็บไซต์ : 
Safer Choice
เนื้อหา : 
Safer Choice is a voluntary program that works to advance the mission of EPA to protect human health and the environment by helping product manufacturers choose the safest chemical ingredients possible
ภาษาที่ใช้ :
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
เคมี , เคมีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม


หน้าที่    1  

   
กลุ่มหลัก  เคมี
จำแนกกลุ่มย่อย
 

จำแนกกลุ่มหลัก

Information science (16)
คอมพิวเตอร์ (24)
เคมี (66)
พลังงาน (9)
พืชและสมุนไพร (6)
ยาและเครื่องสำอาง (8)
สิ่งแวดล้อม (13)
อาหาร (28)
พจนานุกรม สารานุกรม (18)
วัสดุศาสตร์ (8)
การเกษตร (6)
วิทยาศาสตร์อื่น ๆ (22)
สินค้าอุปโภคบริโภค (2)
 
 

สถิติจาก truehit.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Monday, July 25, 2011 5:29 PM