พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
รายการที่ 1 ถึง 5 จากที่พบ 5 รายการ

กลุ่มหลัก คอมพิวเตอร์
กลุ่มย่อย เครือข่าย


ชื่อเว็บไซต์ : 
Arul's IP Address Tracking Program
เนื้อหา : 
ตรวจสอบหมายเลขไอพีว่ามาจากผู้ให้บริการเครือข่าย (ISP) ใด
Track or trace any IP address and find the ISP that owns it
ภาษาที่ใช้ :
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
คอมพิวเตอร์ , เครือข่าย
ชื่อเว็บไซต์ : 
speedtest.or.th
เนื้อหา : 
ทดสอบความเร็ว วัดความเร็วอินเทอร์เน็ต จัดทำโดยสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (สบท.) และสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย
ภาษาที่ใช้ :
[ไทย]
กลุ่มข้อมูล : 
คอมพิวเตอร์ , เครือข่าย
ชื่อเว็บไซต์ : 
speedtest.nectec.or.th
เนื้อหา : 
บริการวัดความเร็วในการ download ข้อมูลจาก SpeedTest Website ซึ่งตั้งอยู่ ณ จุดศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตในประเทศ โดยความร่วมมือระหว่างศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
วิธีทดสอบแบบง่ายให้คลิกที่ Quick Test บนเมนูด้านซ้าย
ภาษาที่ใช้ :
[ไทย]
กลุ่มข้อมูล : 
คอมพิวเตอร์ , เครือข่าย
ชื่อเว็บไซต์ : 
OnGuardOnline
เนื้อหา : 
OnGuardOnline.gov provides practical tips from the federal government and the technology industry to help you be on guard against internet fraud, secure your computer, and protect your personal information.
ภาษาที่ใช้ :
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
คอมพิวเตอร์ , เครือข่าย
ชื่อเว็บไซต์ : 
Network Calculators
เนื้อหา : 
สำหรับคำนวณเกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์
--->Subnet Mask Calculator
--->Network/Node Calculator
--->IP Address Converter
--->Subnet Mask Converter
--->Subnet Mask Inverter
ภาษาที่ใช้ :
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
คอมพิวเตอร์ , เครือข่าย


หน้าที่    1  

   
กลุ่มหลัก  คอมพิวเตอร์
จำแนกกลุ่มย่อย
 

จำแนกกลุ่มหลัก

Information science (16)
คอมพิวเตอร์ (24)
เคมี (66)
พลังงาน (9)
พืชและสมุนไพร (6)
ยาและเครื่องสำอาง (8)
สิ่งแวดล้อม (13)
อาหาร (28)
พจนานุกรม สารานุกรม (18)
วัสดุศาสตร์ (8)
การเกษตร (6)
วิทยาศาสตร์อื่น ๆ (22)
สินค้าอุปโภคบริโภค (2)
 
 

สถิติจาก truehit.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Monday, July 25, 2011 5:29 PM