พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
รายการที่ 1 ถึง 5 จากที่พบ 5 รายการ

กลุ่มหลัก คอมพิวเตอร์
กลุ่มย่อย ซอฟต์แวร์


ชื่อเว็บไซต์ : 
THAIWARE.COM
เนื้อหา : 
แหล่งรวมซอฟต์แวร์สำหรับดาวน์โหลดของไทย ที่ จะมีทั้งโปรแกรม ต่างประเทศ และโปรแกรมไทย
ภาษาที่ใช้ :
[ไทย]
กลุ่มข้อมูล : 
คอมพิวเตอร์ , ซอฟต์แวร์
ชื่อเว็บไซต์ : 
ThaiLoad.com
เนื้อหา : 
ให้บริการ Download Software
ภาษาที่ใช้ :
[ไทย]
กลุ่มข้อมูล : 
คอมพิวเตอร์ , ซอฟต์แวร์
ชื่อเว็บไซต์ : 
Download.com
เนื้อหา : 
แหล่งรวมซอฟต์แวร์สำหรับดาวน์โหลดของต่างประเทศ รวมทั้งมีการรีวิวซอฟต์แวร์จากเจ้าของเว็บและผู้ใช้ด้วย
ภาษาที่ใช้ :
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
คอมพิวเตอร์ , ซอฟต์แวร์
ชื่อเว็บไซต์ : 
Tucows Download
เนื้อหา : 
แหล่งดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ของต่างประเทศ
ภาษาที่ใช้ :
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
คอมพิวเตอร์ , ซอฟต์แวร์
ชื่อเว็บไซต์ : 
ProcessLibrary
เนื้อหา : 
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ Process ที่รันหรือทำงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ (PC) และมีคำแนะนำเกี่ยวกับ Process นั้นๆ ว่าควรหยุดการทำงานหรือไม่ Free and comprehensive online library of processes is for everyone who needs to know the exact nature and purpose of every process that should, and should not, be running on their PC. Explanations are accompanied by exhaustive advice on whether the processes are important for the stable and secure running of your system. The website also recommends if you should terminate processes or leave them untouched.
ภาษาที่ใช้ :
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
คอมพิวเตอร์ , ซอฟต์แวร์


หน้าที่    1  

   
กลุ่มหลัก  คอมพิวเตอร์
จำแนกกลุ่มย่อย
 

จำแนกกลุ่มหลัก

Information science (16)
คอมพิวเตอร์ (24)
เคมี (66)
พลังงาน (9)
พืชและสมุนไพร (6)
ยาและเครื่องสำอาง (8)
สิ่งแวดล้อม (13)
อาหาร (28)
พจนานุกรม สารานุกรม (18)
วัสดุศาสตร์ (8)
การเกษตร (6)
วิทยาศาสตร์อื่น ๆ (22)
สินค้าอุปโภคบริโภค (2)
 
 

สถิติจาก truehit.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Monday, July 25, 2011 5:29 PM