พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
รายการที่ 1 ถึง 5 จากที่พบ 5 รายการ

กลุ่มหลัก สิ่งแวดล้อม
กลุ่มย่อย น้ำ


ชื่อเว็บไซต์ : 
มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลของกรมควบคุมมลพิษ
เนื้อหา : 
มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลของกรมควบคุมมลพิษ ให้เนื้อหาตั้งแต่คำจำกัดความ การกำหนดประเภท พื้นที่ทับซ้อนและเขตกันชน วิธีการเก็บตัวอย่าง และค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล
ภาษาที่ใช้ :
[ไทย]
กลุ่มข้อมูล : 
สิ่งแวดล้อม , น้ำ
ชื่อเว็บไซต์ : 
มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งของกรมควบคุมมลพิษ
เนื้อหา : 
มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากแหล่งต่างๆ มาตรการการป้องกันน้ำมันขณะขนถ่ายทางน้ำ และหลักเกณฑ์ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ของกรมควบคุมมลพิษ
-> น้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม
-> น้ำทิ้งลงบ่อน้ำบาดาล
-> น้ำทิ้งจากอาคาร
-> น้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรร
-> น้ำทิ้งลงทางน้ำชลประทานฯ
-> น้ำทิ้งจากฟาร์มสุกร
-> น้ำทิ้งจากสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
-> น้ำทิ้งจากกิจกรรมต่างๆ ลงสู่ลำน้ำ
-> น้ำทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
-> น้ำทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย
-> น้ำทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
ภาษาที่ใช้ :
[ไทย]
กลุ่มข้อมูล : 
สิ่งแวดล้อม , น้ำ
ชื่อเว็บไซต์ : 
คลังข้อมูลสภาพน้ำ (Thailand integrated water resource management)
เนื้อหา : 
เป็นโครงการระบบเครือข่ายเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำแห่งประเทศไทย และระบบคลังข้อมูลสภาพอากาศประเทศไทย จัดทำโดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) โครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในเว็บมีเมนูย่อยได้แก่ 1) ติดตามสภาพอากาศ 2) ติดตามสถานการณ์น้ำ 3) บันทึกเหตุการณ์น้ำ 4)งานวิจัย/ความรู้
ภาษาที่ใช้ :
[ไทย]
กลุ่มข้อมูล : 
สิ่งแวดล้อม , น้ำ
ชื่อเว็บไซต์ : 
Water Footprint Network
เนื้อหา : 
The Water Footprint Network is a non-profit foundation under Dutch law. It is essentially an international network by and for its partners. The mission of the Water Footprint Network is to promote the transition towards sustainable, fair and efficient use of fresh water resources worldwide by:
- advancing the concept of the ‘water footprint’, a spatially and temporally explicit indicator of direct and indirect water use of consumers and producers;
- increasing the water footprint awareness of communities, government bodies and businesses and their understanding of how consumption of goods and services and production chains relate to water use and impacts on fresh-water systems; and
- encouraging forms of water governance that reduce the negative ecological and social impacts of the water footprints of communities, countries and businesses.

The Water Footprint Network undertakes the following concrete activities:
-> developing standards (methods, guidelines, criteria) for water footprint accounting, water footprint impact assessment and the reduction and offsetting of the negative impacts of water footprints;
-> developing practical tools to support people and organisations interested in water footprint accounting, impact assessment and water footprint reduction and offsetting;
-> providing for, or arranging for third parties to provide for, meetings, publications, education, research and development with regard to the water footprint concept;
-> promoting the exchange, communication and dissemination of knowledge about water footprint;
-> supporting government bodies, international institutions, non-governmental organizations, businesses and other organizations in implementing water footprint accounting and developing a sustainable and fair water policy; and
-> providing advice on the application of the water footprint and by checking and certifying the use of the water footprint.
ภาษาที่ใช้ :
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
สิ่งแวดล้อม , น้ำ
ชื่อเว็บไซต์ : 
National Environment Methods Index (NEMI)
เนื้อหา : 
NEMI is a searchable database that allows scientists and managers to find and compare analytical and field methods for all phases of environmental monitoring.
ภาษาที่ใช้ :
[อังกฤษ]
กลุ่มข้อมูล : 
สิ่งแวดล้อม , น้ำ


หน้าที่    1  

   
กลุ่มหลัก  สิ่งแวดล้อม
จำแนกกลุ่มย่อย
 

จำแนกกลุ่มหลัก

Information science (16)
คอมพิวเตอร์ (24)
เคมี (66)
พลังงาน (9)
พืชและสมุนไพร (6)
ยาและเครื่องสำอาง (8)
สิ่งแวดล้อม (13)
อาหาร (28)
พจนานุกรม สารานุกรม (18)
วัสดุศาสตร์ (8)
การเกษตร (6)
วิทยาศาสตร์อื่น ๆ (22)
สินค้าอุปโภคบริโภค (2)
 
 

สถิติจาก truehit.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Monday, July 25, 2011 5:29 PM