พิมพ์ชื่อสิ่งพิมพ์ที่ต้องการ         หรือ
เลือกประเภทสิ่งพิมพ์ที่ต้องการ  

หมายเหตุ
    อ่านบทความฉบับเต็ม ให้คลิกที่รายชื่อสิ่งพิมพ์หรือรูปภาพ

ลำดับที่ 136 - 150 จากทั้งหมด 254 รายการ

ลำดับ
รายชื่อสิ่งพิมพ์
1
พศ.สาร ปีที่ 3 ฉบับที่ 35 เมษายน 2554 
จัดทำโดย .. พศ.  

   
2
พศ.สาร ปีที่ 3 ฉบับที่ 34 มีนาคม 2554 
จัดทำโดย .. พศ.  

   
3
พศ.สาร ปีที่ 3 ฉบับที่ 33 กุมภาพันธ์ 2554 
จัดทำโดย .. พศ.  

   
4
พศ.สาร ปีที่ 3 ฉบับที่ 32 มกราคม 2554 
จัดทำโดย .. พศ.  

   
5
พศ.สาร ปีที่ 3 ฉบับที่ 31 ธันวาคม 2553 
จัดทำโดย .. พศ.  

   
6
พศ.สาร ปีที่ 3 ฉบับที่ 30 พฤศจิกายน 2553 
จัดทำโดย .. พศ.  

   
7
พศ.สาร ปีที่ 3 ฉบับที่ 29 ตุลาคม 2553 
จัดทำโดย .. พศ.  

   
8
พศ.สาร ปีที่ 3 ฉบับที่ 28 กันยายน 2553 
จัดทำโดย .. พศ.  

   
9
พศ.สาร ปีที่ 3 ฉบับที่ 27 สิงหาคม 2553 
จัดทำโดย .. พศ.  

   
10
พศ.สาร ปีที่ 3 ฉบับที่ 26 กรกฎาคม 2553 
จัดทำโดย .. พศ.  

   
11
พศ.สาร ปีที่ 3 ฉบับที่ 25 มิถุนายน 2553 
จัดทำโดย .. พศ.  

   
12
พศ.สาร ปีที่ 2 ฉบับที่ 24 พฤษภาคม 2553 
จัดทำโดย .. พศ.  

   
13
พศ.สาร ปีที่ 2 ฉบับที่ 23 เมษายน 2553 
จัดทำโดย .. พศ.  

   
14
พศ.สาร ปีที่ 2 ฉบับที่ 22 มีนาคม 2553 
จัดทำโดย .. พศ.  

   
15
พศ.สาร ปีที่ 2 ฉบับที่ 21 กุมภาพันธ์ 2553 
จัดทำโดย .. พศ.  

   

หน้าที่  ...3|4|5|6|7|8|9|[10]|11|12|13|14|15|16|17 จาก 17


   
วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ
บทความวิทยุกระจายเสียง
วารสารผลงานวิชาการ
Bulletin of Applied Sciences
บทความสาระน่ารู้
เอกสารเผยแพร่
เอกสารประกอบการฝึกอบรม
สืบค้นเอกสารทางวิชาการ
สืบค้นเอกสารผลงานที่เสนอประเมิน
สิ่งพิมพ์ของ วศ. ในอดีต
รายชื่อโครงการวิจัยปี 55-ปัจจุบัน (Intranet)
สืบค้นบทความที่บุคลากร วศ.
เป็นผู้เรียบเรียงไว้ทุกประเภท
เช่น สาระน่ารู้ บทความวิทยุ
บทความจากวารสาร วศ.
โดยพิมพ์ชื่อเรื่องหรือชื่อผู้เรียบเรียง
ที่ต้องการลงในช่องว่าง แล้วคลิก
ตกลง
ข้อมูลข่าวสารของราชการ วศ.
 
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
สำนักหอสมุดฯ
ชื่อย่อหน่วยงาน
คม.
-โครงการเคมี
ทช.
-สำนักเทคโนโลยีชุมชน
บร.
-สำนักบริหารและรับรอง
 ห้องปฏิบัติการ
พร.
-กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
พศ.
-สำนักพัฒนาศักยภาพนัก
 วิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ
ฟว.
-โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม
วช.
-โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
สท.
-สำนักหอสมุดและศูนย์
 สารสนเทศวิทยาศาสตร์
 และเทคโนโลยี
สล.
-สำนักงานเลขานุการกรม

 

สถิติจาก truehits.net


   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Wednesday, March 18, 2020 8:44 PM