พิมพ์ชื่อสิ่งพิมพ์ที่ต้องการ         หรือ
เลือกประเภทสิ่งพิมพ์ที่ต้องการ  

หมายเหตุ
    อ่านบทความฉบับเต็ม ให้คลิกที่รายชื่อสิ่งพิมพ์หรือรูปภาพ

ลำดับที่ 196 - 210 จากทั้งหมด 254 รายการ

ลำดับ
รายชื่อสิ่งพิมพ์
1
เอกสารของกรมวิทยาศาสตร์ อันดับที่ 6 ยางมะละกอ 
จัดทำโดย .. สท.  

   
2
เอกสารของกรมวิทยาศาสตร์ อันดับที่ 5 วุ้นจากสาหร่ายทะเลของสยาม 
จัดทำโดย .. สท.  

   
3
เอกสารของกรมวิทยาศาสตร์ อันดับที่ 4 น้ำมันสนและยางสน 
จัดทำโดย .. สท.  

   
4
เอกสารของกรมวิทยาศาสตร์ อันดับที่ 3 คำแนะนำเรื่องขิง (Zingiber Officianale, Roscoe) 
จัดทำโดย .. สท.  

   
5
เอกสารของกรมวิทยาศาสตร์ อันดับที่ 2 ทรายสำหรับทำแก้ว 
จัดทำโดย .. สท.  

   
6
เอกสารของกรมวิทยาศาสตร์ อันดับที่ 1 การทำเกลือให้ดีขึ้น 
จัดทำโดย .. สท.  

   
7
ที่ระลึกในพิธีเปิดสถานที่ทำการใหม่ กรมวิทยาศาสตร์ กระทรวงอุตสาหกรรม 
จัดทำโดย .. สท.  

   
8
คำแนะนำการประกอบอุตสาหกรรมบางอย่างในครอบครัว พิมพ์จำหน่ายสมทบทุนเรียกร้องดินแดนคืน 
จัดทำโดย .. สท.  

   
9
คำแนะนำการประกอบอุตสาหกรรมบางอย่างในครอบครัว พิมพ์เผยแพร่ในงานฉลองรัฐธรรมนูญ 2483 
จัดทำโดย .. สท.  

   
10
สรุปผลงานเด่น วศ. ฉบับที่ 2/2554 กุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2554 
จัดทำโดย .. สล.  

   
11
สรุปผลงานเด่น วศ. ฉบับที่ 3/2554 มิถุนายน-กันยายน 2554 
จัดทำโดย .. สล.  

   
12
เอกสารแนะนำกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
จัดทำโดย .. สล.  

   
13
ศูนย์เชี่ยวชาญด้านแก้ว 
จัดทำโดย .. สล.  

   
14
วัสดุสัมผัสอาหาร 
จัดทำโดย .. สล.  

   
15
การควบคุมและการจัดการสารเคมีอัตราย 
จัดทำโดย .. สล.  

   

หน้าที่  ...7|8|9|10|11|12|13|[14]|15|16|17 จาก 17


   
วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ
บทความวิทยุกระจายเสียง
วารสารผลงานวิชาการ
Bulletin of Applied Sciences
บทความสาระน่ารู้
เอกสารเผยแพร่
เอกสารประกอบการฝึกอบรม
สืบค้นเอกสารทางวิชาการ
สืบค้นเอกสารผลงานที่เสนอประเมิน
สิ่งพิมพ์ของ วศ. ในอดีต
รายชื่อโครงการวิจัยปี 55-ปัจจุบัน (Intranet)
สืบค้นบทความที่บุคลากร วศ.
เป็นผู้เรียบเรียงไว้ทุกประเภท
เช่น สาระน่ารู้ บทความวิทยุ
บทความจากวารสาร วศ.
โดยพิมพ์ชื่อเรื่องหรือชื่อผู้เรียบเรียง
ที่ต้องการลงในช่องว่าง แล้วคลิก
ตกลง
ข้อมูลข่าวสารของราชการ วศ.
 
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
สำนักหอสมุดฯ
ชื่อย่อหน่วยงาน
คม.
-โครงการเคมี
ทช.
-สำนักเทคโนโลยีชุมชน
บร.
-สำนักบริหารและรับรอง
 ห้องปฏิบัติการ
พร.
-กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
พศ.
-สำนักพัฒนาศักยภาพนัก
 วิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ
ฟว.
-โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม
วช.
-โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
สท.
-สำนักหอสมุดและศูนย์
 สารสนเทศวิทยาศาสตร์
 และเทคโนโลยี
สล.
-สำนักงานเลขานุการกรม

 

สถิติจาก truehits.net


   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Wednesday, March 18, 2020 8:44 PM