พิมพ์ชื่อสิ่งพิมพ์ที่ต้องการ         หรือ
เลือกประเภทสิ่งพิมพ์ที่ต้องการ  

หมายเหตุ
    อ่านบทความฉบับเต็ม ให้คลิกที่รายชื่อสิ่งพิมพ์หรือรูปภาพ

ลำดับที่ 46 - 60 จากทั้งหมด 254 รายการ

ลำดับ
รายชื่อสิ่งพิมพ์
1
พศ.สาร ปีที่ 6 ฉบับที่ 61 เดือน พฤศจิกายน 2556 
จัดทำโดย .. พศ.  

   
2
รายงานประจำปี 2555 (annual report 2012) กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
จัดทำโดย .. คณะผู้จัดทำ วศ.  

   
3
การให้บริการทดสอบวัสดุสัมผัสอาหาร 
จัดทำโดย .. สล.  

   
4
ศูนย์ทดสอบและเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค 
จัดทำโดย .. สล.  

   
5
สรุปผลงานเด่น วศ. ฉบับที่ 3/2556 มิถุนายน-กันยายน 2556  
จัดทำโดย .. สล.  

   
6
บร.สาร ปีที่ 9 ฉบับที่ 26 กุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2556 
จัดทำโดย .. บร.  

   
7
บร.สาร ปีที่ 9 ฉบับที่ 25 ตุลาคม 2555-มกราคม 2556 
จัดทำโดย .. บร.  

   
8
บร.สาร ปีที่ 9 ฉบับที่ 24 มิถุนายน - กันยายน 2555 
จัดทำโดย .. บร.  

   
9
พศ.สาร ปีที่ 5 ฉบับที่ 57 เดือน กรกฎาคม 2556 
จัดทำโดย .. พศ.  

   
10
พศ.สาร ปีที่ 5 ฉบับที่ 60 เดือน ตุลาคม 2556 
จัดทำโดย .. พศ.  

   
11
พศ.สาร ปีที่ 5 ฉบับที่ 59 เดือน กันยายน 2556 
จัดทำโดย .. พศ.  

   
12
พศ.สาร ปีที่ 5 ฉบับที่ 58 เดือน สิงหาคม 2556 
จัดทำโดย .. พศ.  

   
13
พศ.สาร ปีที่ 5 ฉบับที่ 55 เดือน พฤษภาคม 2556 
จัดทำโดย .. พศ.  

   
14
พศ.สาร ปีที่ 5 ฉบับที่ 56 เดือน มิถุนายน 2556 
จัดทำโดย .. พศ.  

   
15
วารสารผลงานวิชาการ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 สิงหาคม 2556 
จัดทำโดย .. สล.  

   

หน้าที่ 1|2|3|[4]|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15 จาก 17


   
วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ
บทความวิทยุกระจายเสียง
วารสารผลงานวิชาการ
Bulletin of Applied Sciences
บทความสาระน่ารู้
เอกสารเผยแพร่
เอกสารประกอบการฝึกอบรม
สืบค้นเอกสารทางวิชาการ
สืบค้นเอกสารผลงานที่เสนอประเมิน
สิ่งพิมพ์ของ วศ. ในอดีต
รายชื่อโครงการวิจัยปี 55-ปัจจุบัน (Intranet)
สืบค้นบทความที่บุคลากร วศ.
เป็นผู้เรียบเรียงไว้ทุกประเภท
เช่น สาระน่ารู้ บทความวิทยุ
บทความจากวารสาร วศ.
โดยพิมพ์ชื่อเรื่องหรือชื่อผู้เรียบเรียง
ที่ต้องการลงในช่องว่าง แล้วคลิก
ตกลง
ข้อมูลข่าวสารของราชการ วศ.
 
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
สำนักหอสมุดฯ
ชื่อย่อหน่วยงาน
คม.
-โครงการเคมี
ทช.
-สำนักเทคโนโลยีชุมชน
บร.
-สำนักบริหารและรับรอง
 ห้องปฏิบัติการ
พร.
-กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
พศ.
-สำนักพัฒนาศักยภาพนัก
 วิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ
ฟว.
-โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม
วช.
-โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
สท.
-สำนักหอสมุดและศูนย์
 สารสนเทศวิทยาศาสตร์
 และเทคโนโลยี
สล.
-สำนักงานเลขานุการกรม

 

สถิติจาก truehits.net


   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Wednesday, March 18, 2020 8:44 PM