พิมพ์ชื่อเรื่องหรือชื่อผู้แต่งที่ต้องการ
   เลือกประเภทบทความ          

หมายเหตุ
    อ่านบทความฉบับเต็ม ให้คลิกที่ชื่อเรื่อง
    ดูรายการบรรณานุกรม เช่น ผู้เขี่ยน วันที่ ... ให้คลิกที่ดูรายละเอียด

เรื่องที่ 1 - 25 จากที่พบ 25 เรื่อง

ลำดับ
ชื่อเรื่อง
1
กรณีศึกษาการพิสูจน์สร้อยทองคำ (วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ)
2
การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบปริมาณ แคดเมียม โครเมียม ตะกั่ว โมลิบดีนัมและนิกเกิลที่ละลายจากภาชนะหุงต้ม เหล็กกล้าไร้สนิม (วารสารผลงานวิชาการ)
3
การตรวจสอบเบื้องต้นของสารพิษในผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ โดยเทคนิครังสีเอกซ์ฟลูออเรสเซนซ์ (X-ray Fluoresence,XRF) (วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ)
4
การเตรียมตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ทางเคมี (วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ)
5
การทดสอบตะกั่วและแคดเมี่ยมในตัวอย่างหม้อต้มก๋วยเตี๋ยว (สาระน่ารู้)
6
การทดสอบธาตุด้วยเครื่อง ICP-OES อย่างมีประสิทธิภาพ (วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ)
7
การพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการโลหะและธาตุปริมาณน้อย (The development of laboratory safety management in metals and trace elements testing laboratory) (วารสารผลงานวิชาการ)
8
การสำรวจความเข้าใจของบุคลากรห้องปฏิบัติการเคมี ภายในกรมวิทยาศาสตร์บริการต่อความเป็นสีเขียวอย่างยั่งยืน (วารสารผลงานวิชาการ)
9
การสำรวจความคิดเห็นของผู้ทำงานในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมีเรื่องการจัดการห้องปฏิบัติการสีเขียวในประเทศไทย (วารสารผลงานวิชาการ)
10
ของเล่นกับสารเคมี (บทความวิทยุกระจายเสียง)
11
ของเล่นโลกสีขาว (สาระน่ารู้)
12
ไขข้องใจกระแสส้มตำถาด (สาระน่ารู้)
13
ไขปริศนา ถุงตบพอง ถุงตด (วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ)
14
งานรับรองผลิตภัณฑ์ ภารกิจใหม่ของ วศ. (บทความวิทยุกระจายเสียง)
15
ช้อนสเตนเลสเปลี่ยนไปหรือไม่เมื่ออยู่ในเครื่องปรุง (บทความวิทยุกระจายเสียง)
16
ช้อนเหล็กกล้าไร้สนิมเปลี่ยนไปเมื่ออยู่ในเครื่องปรุง (สาระน่ารู้)
17
ไปเที่ยวป่าดูใบไม้เปลี่ยนสีกันไหม (สาระน่ารู้)
18
ระวังภัยแฝงจากภาชนะโลหะเคลือบสีสดใส (วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ)
19
เรื่องเล่าคนเข้าครัว (วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ)
20
เรื่องเล่าคนเข้าครัว : ภาชนะอะลูมิเนียมในบ้านเรา (วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ)
21
วศ. สนับสนุนผู้ประกอบการและเพิ่มความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคด้วยการรับรองผลิตภัณฑ์ (วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ)
22
สารกำจัดมลพิษ : ไทเทเนียมไดออกไซด์ (บทความวิทยุกระจายเสียง)
23
สุขภาพดีด้วยสีสันของพืช (สาระน่ารู้)
24
หลักเกณฑ์การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์เซรามิกที่ใช้กับอาหาร (สาระน่ารู้)
25
อะไรเอ่ย...เจอในป่า (สาระน่ารู้)

หน้าที่ [1]


ย้อนกลับ

 ท่านสามารถสืบค้นบทความจากวารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการฉบับแรกถึงฉบับปัจจุบันได้
      โดยคลิกที่นี่หรือคลิกที่เมนู "วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ"
   
วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ
บทความวิทยุกระจายเสียง
วารสารผลงานวิชาการ
Bulletin of Applied Sciences
บทความสาระน่ารู้
เอกสารเผยแพร่
เอกสารประกอบการฝึกอบรม
สืบค้นเอกสารทางวิชาการ
สืบค้นเอกสารผลงานที่เสนอประเมิน
สิ่งพิมพ์ของ วศ. ในอดีต
รายชื่อโครงการวิจัยปี 55-ปัจจุบัน (Intranet)
สืบค้นบทความที่บุคลากร วศ.
เป็นผู้เรียบเรียงไว้ทุกประเภท
เช่น สาระน่ารู้ บทความวิทยุ
บทความจากวารสาร วศ.
โดยพิมพ์ชื่อเรื่องหรือชื่อผู้เรียบเรียง
ที่ต้องการลงในช่องว่าง แล้วคลิก
ตกลง
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
สำนักหอสมุดฯ
   
ข้อมูลข่าวสารของราชการ วศ.
   
สืบค้นผลงานของหน่วยงาน

 


สถิติจาก truehits.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Wednesday, March 18, 2020 8:45 PM