พิมพ์ชื่อเรื่องหรือชื่อผู้แต่งที่ต้องการ
   เลือกประเภทบทความ          

หมายเหตุ
    อ่านบทความฉบับเต็ม ให้คลิกที่ชื่อเรื่อง
    ดูรายการบรรณานุกรม เช่น ผู้เขี่ยน วันที่ ... ให้คลิกที่ดูรายละเอียด

เรื่องที่ 1 - 16 จากที่พบ 16 เรื่อง

ลำดับ
ชื่อเรื่อง
1
กฎระเบียบใหม่USFDAเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหารในภาชนะปิดสนิทที่มีความเป็นกรดต่ำ (สาระน่ารู้)
2
การผลิตเครื่องดื่มไซเดอร์กล้วย (วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ)
3
การผลิตเครื่องดื่มไซเดอร์กล้วย : Banana Cider production (วารสารผลงานวิชาการ)
4
การพัฒนาสารทดแทนเกลือเพื่อลดปริมาณโซเดียม ในผลิตภัณฑ์ซุปเห็ดสำเร็จรูปและผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว (วารสารผลงานวิชาการ)
5
ไซเดอร์...รูปแบบใหม่ของเครื่องดื่มและเครื่องปรุงรสอาหารเพื่อสุขภาพ (สาระน่ารู้)
6
ไซเดอร์วีนีการ์ ... รูปแบบใหม่ของเครื่องปรุงรสอาหารเพื่อสุขภาพ (สาระน่ารู้)
7
เทคนิคการผลิตข้าวกล้องงอกเพื่อบริโภคในครัวเรือน และการผลิตเชิงพาณิชย์ (บทความวิทยุกระจายเสียง)
8
เทคนิคการผลิตหน่อไม้ปิ๊บ เพื่อการบริโภคอย่างปลอดภัย (สาระน่ารู้)
9
เทคโนโลยีการแปรรูปข้าว การผลิตข้าวสำเร็จรูปบรรจุกระป๋อง (เอกสารประกอบการอบรม)
10
เทคโนโลยีการผลิตแยมผลไม้ (สาระน่ารู้)
11
เทคโนโลยีอาหารพร้อมบริโภครูปแบบใหม่ การบรรจุในถุงรีทอร์ตและถาดทนความร้อน (บทความวิทยุกระจายเสียง)
12
ผลงานนักวิจัย วศ. กับรางวัลประกาศเกียรติคุณ โครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ (วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ)
13
มาตรฐานฮาลาล ส่งเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมไทยเพื่อการส่งออก (วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ)
14
วศ.สร้างงาน สร้างเงินให้ผู้ประกอบการด้วยเทคโนโลยีการแปรรูปธัญชาติ (วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ)
15
หม่อน...ผลไม้มหัศจรรย์ ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปเพื่อคนรักษ์สุขภาพ (สาระน่ารู้)
16
อาหารที่มีเกลือโซเดียมต่ำ ดีต่อสุขภาพอย่างไร? (สาระน่ารู้)

หน้าที่ [1]


ย้อนกลับ

 ท่านสามารถสืบค้นบทความจากวารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการฉบับแรกถึงฉบับปัจจุบันได้
      โดยคลิกที่นี่หรือคลิกที่เมนู "วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ"
   
วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ
บทความวิทยุกระจายเสียง
วารสารผลงานวิชาการ
Bulletin of Applied Sciences
บทความสาระน่ารู้
เอกสารเผยแพร่
เอกสารประกอบการฝึกอบรม
สืบค้นเอกสารทางวิชาการ
สืบค้นเอกสารผลงานที่เสนอประเมิน
สิ่งพิมพ์ของ วศ. ในอดีต
รายชื่อโครงการวิจัยปี 55-ปัจจุบัน (Intranet)
สืบค้นบทความที่บุคลากร วศ.
เป็นผู้เรียบเรียงไว้ทุกประเภท
เช่น สาระน่ารู้ บทความวิทยุ
บทความจากวารสาร วศ.
โดยพิมพ์ชื่อเรื่องหรือชื่อผู้เรียบเรียง
ที่ต้องการลงในช่องว่าง แล้วคลิก
ตกลง
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
สำนักหอสมุดฯ
   
ข้อมูลข่าวสารของราชการ วศ.
   
สืบค้นผลงานของหน่วยงาน

 


สถิติจาก truehits.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Wednesday, March 18, 2020 8:45 PM