พิมพ์ชื่อเรื่องหรือชื่อผู้แต่งที่ต้องการ

หมายเหตุ
    อ่านบทความฉบับเต็ม ให้คลิกที่ชื่อเรื่อง
    ดูรายการบรรณานุกรม เช่น ผู้เขี่ยน วันที่ ... ให้คลิกที่ดูรายละเอียด

เรื่องที่ 201 - 225 จากที่พบ 900 เรื่อง

ลำดับ
ชื่อเรื่อง
201
สมบัติยับยั้งแบคทีเรียของผลิตภัณฑ์เซรามิก 
202
มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอย 
203
การวิเคราะห์หาปริมาณ Abametin ด้วยเทคนิค High Performance Liquid Chromatography 
204
ไวรัสคอมพิวเตอร์ 
205
Liquid-in-Glass Thermometers การตรวจสอบความใช้ได้ การดูแลรักษา และการสอบเทียบซ้ำ 
206
พิมพ์ผิดอย่าไปคิด...ลบ 
207
สวยด้วยเครื่องสำอางเอนไซม์จากธรรมชาติ 
208
นาโนซิลเวอร์ : สารชีวฆาต 
209
ต้นยอ 
210
ฟักข้าว...พืชผักพื้นบ้านของไทย 
211
ความสำคัญของมาตรฐานด้านจุลชีววิทยาอาหาร 
212
บุคลิกภาพที่ดี เสริมประสิทธิภาพการทำงาน 
213
สีในจิตรกรรมแบบประเพณีไทย 
214
ไฟโตนิวเทรียนท์ (Phytonutrient) 
215
บทบาทของสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับการจัดการความรู้ 
216
บริหารสมอง...เพิ่มภูมิปัญญาชีวิต 
217
การประเมินเกณฑ์ในการยอมรับกับความไม่แน่นอน 
218
นาฬิกาแห่งชีวิต (Biological clock) 
219
การทำ Performance verification ของ HPLC 
220
เรือหุ่นยนต์ควบคุมการเคลื่อนที่ด้วย GPS สำหรับงานทางด้านสิ่งแวดล้อม 
221
การขยายฐานการเรียนรู้ด้านสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ภาคอุตสาหกรรมและชุมชน 
222
วศ.พัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถื่น : สารกันเสียกับผลิตภัณฑ์จักสานชุมชน 
223
วิศวกรรมย้อนกลับ 
224
โรคที่เกิดจากเชื้อคลอสตริเดียม (Clostridium spp.) 
225
ไบโอพลาสติก.......เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

หน้าที่ ...1|2|3|4|5|6|7|8|[9]|10|11|12|13|14|15|16...36


ย้อนกลับ

 ท่านสามารถสืบค้นบทความจากวารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการฉบับแรกถึงฉบับปัจจุบันได้
      โดยคลิกที่นี่หรือคลิกที่เมนู "วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ"
   
วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ
บทความวิทยุกระจายเสียง
วารสารผลงานวิชาการ
Bulletin of Applied Sciences
บทความสาระน่ารู้
เอกสารเผยแพร่
เอกสารประกอบการฝึกอบรม
สืบค้นเอกสารทางวิชาการ
สืบค้นเอกสารผลงานที่เสนอประเมิน
สิ่งพิมพ์ของ วศ. ในอดีต
รายชื่อโครงการวิจัยปี 55-ปัจจุบัน (Intranet)
สืบค้นบทความที่บุคลากร วศ.
เป็นผู้เรียบเรียงไว้ทุกประเภท
เช่น สาระน่ารู้ บทความวิทยุ
บทความจากวารสาร วศ.
โดยพิมพ์ชื่อเรื่องหรือชื่อผู้เรียบเรียง
ที่ต้องการลงในช่องว่าง แล้วคลิก
ตกลง
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
สำนักหอสมุดฯ
   
ข้อมูลข่าวสารของราชการ วศ.
   
สืบค้นผลงานของหน่วยงาน

 


สถิติจาก truehits.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Wednesday, March 18, 2020 8:45 PM