หน้าหลักกรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    

 
ชื่อวารสาร :
Accreditation and Quality Assurance
Url :
http://www.springerlink.com/content/100393

 

ชื่อวารสาร :
Ceramics Technical
Url :
http://ceramicart.com.au/

 

ชื่อวารสาร :
Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety
Url :
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1541-4337

 

ชื่อวารสาร :
Glass Technology - European Journal of Glass Science and Technology Part A
Url :
http://www.ingentaconnect.com/content/sgt/gta

 

ชื่อวารสาร :
International Polymer Science and Technology
Url :
http://www.polymerjournals.com/journals.asp?Page=111

 

ชื่อวารสาร :
JCT Coatings Tech
Url :
http://www.coatingstech.org

 

ชื่อวารสาร :
Journal of Essential Oil Research
Url :
http://www.tandfonline.com/toc/tjeo20/current

 

ชื่อวารสาร :
Journal of Food Science
Url :
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1750-3841

 

ชื่อวารสาร :
Journal of Food Science Education
Url :
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1541-4329/issues

 

ชื่อวารสาร :
Paper360°
Url :
http://tappi.org/Publications/Paper-360.aspx

    
ค้นเฉพาะ e-book
: : คำค้น : :

แนะนำเว็บที่น่าสนใจ

สถิติจาก truehits.netDownload Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2003 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : 15-May-2018 0:40 AM