กลับหน้าแรกของเว็บสำนักหอสมุดฯ

   เว็บสำนักหอสมุดฯ
   สิทธิบัตร
 มาตรฐาน
   บทความน่าสนใจ

 เทคโนโลยีไฟล์
   บริการ SDI
   บริการอื่น ๆ


-- คำถามนี้มีคำตอบ --
กล้องถ่ายภาพความร้อนทำงานอย่างไร
ทำไมเราถึงรู้สึกกระหายน้ำ
ทุเรียน มีผลต่อระดับน้ำตาลในเลือด อย่างไร
เราสามารถนำธาตุฟอสฟอรัส จากน้ำเสียกลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างไร
การแปรรูปอาหารแบบไม่ใช้ความร้อน มีข้อควรระวังอย่างไร     จากที่มีผู้ขอรับบริการติดต่อขอใช้บริการค้นเรื่องนั้น ทางสำนักหอสมุดฯ ได้รวบรวมเรื่องที่มีผู้สนใจ มาจำแนกตามหัวเรื่อง เพื่อสะดวกในการอ่านข้อมูลไว้ดังนี้.-

Activated Carbon
Adhesives / Glues
Drinking Water
Food additive
Fruit Juice
Household Product
Lime / Calcium carbonate
   
 ความเป็นมา
ฐานข้อมูลบริการค้นเรื่อง
คำถามนี้มีคำตอบ?
   
แบบขอรับบริการ
ติดต่อเจ้าหน้าที่
Keyword Search  
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
  
 
 

สถิติจาก truehit.net


       สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดให้มีบริการตอบคำถาม และช่วยค้นเรื่องบนเว็บไซต์ขึ้น เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ในการช่วยอำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ขอรับบริการ ที่ไม่สะดวก ในการมาใช้บริการห้องสมุดด้วยตนเอง โดยผู้ขอรับบริการ สามารถส่งคำถามหรือเรื่องที่ต้องการค้นผ่านทางแบบขอรับ บริการค้นเรื่องบนเว็บไซต์ จากนั้นทางเจ้าหน้าที่จะดำเนินการจัดส่ง คำตอบให้แก่ผู้ขอรับบริการต่อไป

        นอกจากนี้ยังสามารถสืบค้นเรื่องที่ต้องการได้จากฐานข้อมูลบริการค้นเรื่อง ที่มีผู้สนใจค้น พร้อมคำตอบ ซึ่งบอกแหล่งสารนิเทศหรือรายการเอกสารที่สืบค้นได้ รวมทั้งหากสนใจ ต้องการขอสำเนาเอกสารรายการเอกสารดังกล่าว สามารถติดต่อขอรับบริการได้ต่อไป


   
 
Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster
This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Wednesday, May 3, 2017 11:36 AM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร