กลับหน้าเว็บไซต์สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศฯ กลับหน้าแรกวารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ

 
เลือกวารสาร   ปีที่พิมพ์  

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 61 ฉบับที่ 192 ประจำเดือน พฤษภาคม ปีที่พิมพ์ 2556

มุ่งนำกลไกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยกระดับสินค้าไทย ภายใต้ยุทธศาสตร์ประเทศ
โดย : วลัยพร ร่มรื่น

การใช้ประโยชน์เห็ดอูดิมาน
โดย : จิราภรณ์ บุราคร

การประกันคุณภาพผลทดสอบ
โดย : ไพรจิตร ทิพพิลา

หลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการสำหรับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน
โดย : ณัฎฐกานต์ เกตุคุ้ม

เว็บไซต์วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน
โดย : จอย ผิวสะอาด, อุดมลักษณ์ เวียนงาม

การปรับปรุงกระบวนการผลิตสิ่งทอที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
โดย : ประภัสศร ศิลปศาสตร์ดำรง

แบคทีเรียดัชนีบ่งชี้คุณภาพแหล่งน้ำผิวดินทางจุลชีววิทยา
โดย : กัญญา ม่วงแก้ว

การป้องกันการกัดกร่อนและแตกร้าวจากแรงต้านภายในเนื้อวัสดุ
โดย : ณัฐเขต หมูทอง

สารประกอบอินทรีย์ปรอท : ภัยแฝงในสัตว์น้ำ
โดย : เอกชัย เรืองคำ

การนำเครื่องแก้วปริมาตรไปใช้ในห้องปฏิบัติการภายหลังการสอบเทียบ
โดย : เยาวลักษณ์ ชินชูศักดิ์, อัจฉราวรรณ วัฒนหัตถกรรม

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพชีวิต
โดย : วลัยพร ร่มรื่น

การแยกสีลูกอมด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟฟี่ (Candy Chromatography)
โดย : -

เส้นใยอาหาร กับ การลดความอ้วน
โดย : นันทกานต์ สัตยวงศ์


   
วารสารกรมวิทยาศาสตร์ฯ
ฉบับย้อนหลัง-ฉบับที่1
บทความวิทยุกระจายเสียง
วารสารผลงานวิชาการ
Bulletin of Applied Sciences
เอกสารเผยแพร่อื่นๆ
สาระน่ารู้
สืบค้นเอกสารทางวิชาการ
สืบค้นเอกสารผลงานที่เสนอประเมิน
สิ่งพิมพ์ของ วศ. ในอดีต
(rare book)
สืบค้นบทความที่บุคลากร วศ.
เป็นผู้เรียบเรียงไว้ทุกประเภท
เช่น สาระน่ารู้ บทความวิทยุ
บทความจากวารสาร วศ.
โดยพิมพ์ชื่อเรื่อง หรือชื่อผู้เรียบเรียง
ที่ต้องการลงในช่อง แล้วคลิกตกลง
ข้อมูลข่าวสารของราชการ วศ.
สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศฯ
ศูนย์ความรู้ วท. (STKC)
Journal Link
e-learning
 


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 
 


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Monday, November 4, 2013 10:27 PM