กลับหน้าเว็บไซต์สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศฯ กลับหน้าแรกวารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ

 
เลือกวารสาร   ปีที่พิมพ์  

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 62 ฉบับที่ 195 ประจำเดือน พฤษภาคม ปีที่พิมพ์ 2557

วศ. กับความปลอดภัยทางอาหาร
โดย : นงนุช เมธียนต์พิริยะ

วศ. กับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพสินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่ม
โดย : อภิษฐา ช่างสุพรรณ

การยืดอายุการเก็บสินค้าอาหารประเภททอดหรืออบกรอบด้วยบรรจุภัณฑ์
โดย : ธวัช นุสนธรา, พิริยะ ศรีเจ้า

การรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการทดสอบอาหาร OTOP ในส่วนภูมิภาค
โดย : กิจติศักดิ์ ยศอินทร์

การเป็นมือโปรด้านการทดสอบทางจุลชีววิทยาอาหาร
โดย : ชุติมา วิไลพันธ์

ยากจริงหรือ ?? กับการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน
โดย : ธีระชัย รัตนโรจน์มงคล

การศึกษาการกระจายตัวของข้อมูล : การทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการด้านอาหาร
โดย : วรรณี อู่ไพบูรณ์, สุกัลยา พลเดช

เพิ่มอรรถรสอาหารด้วยเสน่ห์ของการออกแบบภาชนะเซรามิก
โดย : ภาณุพงศ์ หลาบขาว

ยืดอายุอาหารได้ด้วยไคโตซาน
โดย : ชื่นจิต สีพญา, อุดมลักษณ์ เวียนงาม

ไขปริศนา ถุงตบพอง ถุงตด
โดย : ดวงกมล เชาวน์ศรีหมุด

คุณใช้ถุงมือยางถูกประเภทหรือยัง
โดย : นิชาภา บัวสุวรรณ

การตรวจสอบข้อบกพร่องในรางรถไฟ (Rail flaw detection)
โดย : วีระชัย ลามอ

จับคู่ “ความมันส์”
โดย : พรทิพย์ เส็นสด


   
วารสารกรมวิทยาศาสตร์ฯ
ฉบับย้อนหลัง-ฉบับที่1
บทความวิทยุกระจายเสียง
วารสารผลงานวิชาการ
Bulletin of Applied Sciences
เอกสารเผยแพร่อื่นๆ
สาระน่ารู้
สืบค้นเอกสารทางวิชาการ
สืบค้นเอกสารผลงานที่เสนอประเมิน
สิ่งพิมพ์ของ วศ. ในอดีต
(rare book)
สืบค้นบทความที่บุคลากร วศ.
เป็นผู้เรียบเรียงไว้ทุกประเภท
เช่น สาระน่ารู้ บทความวิทยุ
บทความจากวารสาร วศ.
โดยพิมพ์ชื่อเรื่อง หรือชื่อผู้เรียบเรียง
ที่ต้องการลงในช่อง แล้วคลิกตกลง
ข้อมูลข่าวสารของราชการ วศ.
สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศฯ
ศูนย์ความรู้ วท. (STKC)
Journal Link
e-learning
 


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 
 
 
 


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Monday, November 4, 2013 10:27 PM